Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Avatar
Bài đăng, 12/03/2018
By Administrator
  • Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội
  • Chuỗi khóa học Quản trị nhân sự dành cho sếp
  • Xây dựng hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ-2022
  • 5 Cuốn sách nhân sự hàng đầu của trường Kinh doanh Harvard
  • Bộ 6 Kinh điển về Quản trị Hệ thống Sales & Marketing Online
Bình luận bài viết
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến