Trường doanh nhân HBR ×
icon-search
Sắp diễn ra

XÂY DỰNG HỆ THỐNG MARKETING & BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

 •  Thời gian: 10-11/08/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: TS. Alok Bharadwaj
Sắp diễn ra

THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG - XÂY DỰNG VỊ THẾ TRONG CUỘC CHIẾN THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

 •  Thời gian: 17-18/08/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Sắp diễn ra

XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CONTENT MARKETING TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN THỰC THI K1

 •  Thời gian: 24-25/08/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Sắp diễn ra

XÂY DỰNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NHÓM K8

 •  Thời gian: 26-27/10/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

XÂY DỰNG & TỐI ƯU BỘ MÁY QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

 •  Thời gian: 01-30/04/2020
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: TS. Alok Bharadwaj
Đã kết thúc

ĐO LƯỜNG VÀ TỐI ƯU TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

 •  Thời gian: 24-25/04/2021
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: ThS. Đặng Thuý Hà
Đã kết thúc

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

 •  Thời gian: 04-05/06/2022
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

 •  Thời gian: 05-06/11/2022
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN ĐỂ BÁN HÀNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

 •  Thời gian: 14-15/10/2023
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ

 •  Thời gian: 04-05/11/2023
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 2024

 •  Thời gian: 11-12/11/2023
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC MARKETING 2024

 •  Thời gian: 16-17/12/2023
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

MÔ HÌNH HOLDINGS VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

 •  Thời gian: 06-07/01/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Quốc Trung
Đã kết thúc

KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DÀNH CHO SẾP

 •  Thời gian: 31/01/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ HIỆU QUẢ 4.0

 •  Thời gian: 16-17/03/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

BÍ MẬT XÂY DỰNG HỆ THỐNG SEO WEBSITE TRIỆU TRAFFIC

 •  Thời gian: 19/03/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Trịnh Thành
Đã kết thúc

HBR Holdings Unlock Your Power

 •  Thời gian: 01-20/04/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

CHUỖI KHOÁ HỌC: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

 •  Thời gian: 13-15/04/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

XÂY DỰNG & CẢI TIẾN MÔ HÌNH KINH DOANH K29

 •  Thời gian: 13-14/04/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ NỘI BỘ

 •  Thời gian: 15-16/04/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC CỦA HBR

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC CỦA HBR
Đăng ký ngay
Hotline
Zalo
Facebook messenger