Trường doanh nhân HBR ×
icon-search
Đã kết thúc

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KHÁC BIỆT HOÁ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

 •  Thời gian: 20-21/04/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: TS. Alok Bharadwaj
Đã kết thúc

XÂY DỰNG HỆ THỐNG MARKETING CHUYÊN NGHIỆP K24

 •  Thời gian: 18-19/05/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

XÂY DỰNG VÀ CẢI TIẾN MÔ HÌNH KINH DOANH K30

 •  Thời gian: 08-09/06/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

XÂY DỰNG HỆ THỐNG MARKETING CHUYÊN NGHIỆP K25

 •  Thời gian: 15-16/06/2024
 •  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

LEADER CAMP 2024 | KHAI PHÁ SỨC MẠNH TIỀM ẨN

 •  Thời gian: 27-30/06/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

XÂY DỰNG VÀ CẢI TIẾN MÔ HÌNH KINH DOANH K31

 •  Thời gian: 06-07/07/2024
 •  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung
Đã kết thúc

XÂY DỰNG HỆ THỐNG MARKETING CHUYÊN NGHIỆP K26

 •  Thời gian: 13-14/07/2024
 •  Địa điểm: Hà Nội
 •  Diễn giả: Mr. Tony Dzung

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC CỦA HBR

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC CỦA HBR
Đăng ký ngay
Hotline
Zalo
Facebook messenger