Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Avatar
Bài đăng, 12/03/2018
By Administrator
  • Xây dựng và Vận hành hệ thống Marketing hiện đại
  • Khóa học Brandmaster - Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội
  • Quy trình thấu hiểu khách hàng mục tiêu -Bí quyết thúc đẩy tăng trưởng doanh số
  • Tuyển dụng Nhân sự dành cho các cấp Lãnh đạo, quản lý
  • Đo lường & tối ưu trải nghiệm khách hàng
  • Công cụ phân tích hành vi khách hàng
  • Khóa học Bậc thầy Thấu hiểu khách hàng
  • Xây dựng bộ máy quản trị điều hành chuyên nghiệp
  • 5 Cuốn sách nhân sự hàng đầu của trường Kinh doanh Harvard
  • Bộ 6 Kinh điển về Quản trị Hệ thống Sales & Marketing Online
Bình luận bài viết
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến