MẬT MÃ LÃNH ĐẠO
TS. Lê Thẩm Dương
299000đ 1000000 đ
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI
TS. Lê Thẩm Dương
599000đ 1200000 đ
BÍ QUYẾT THU HÚT & TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI
TS. Lê Thẩm Dương
599000đ 1200000 đ
Trí tuệ cảm xúc
TS. Lê Thẩm Dương
299000đ 1000000 đ
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến