Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
[Q&A] XÂY DỰNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NHÓM

[Q&A] XÂY DỰNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NHÓM

Sự kiện/ 29.06.2023
HBR HOLDINGS - NƠI

HBR HOLDINGS - NƠI "NUÔI DƯỠNG" VĂN HÓA HỌC TẬP TRỌN ĐỜI

Sự kiện/ 15.02.2022
ONLINE LÀ CÁNH CỬA DUY NHẤT ĐỂ VƯỢT & TĂNG TRƯỜNG THỜI COVID

ONLINE LÀ CÁNH CỬA DUY NHẤT ĐỂ VƯỢT & TĂNG TRƯỜNG THỜI COVID

Sự kiện/ 17.08.2021
CHIẾN LƯỢC GỌI VỐN VÀ THOÁI VỐN CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

CHIẾN LƯỢC GỌI VỐN VÀ THOÁI VỐN CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Sự kiện/ 24.06.2021
ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN - ĐÓN ĐẦU CHU KỲ MỚI

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN - ĐÓN ĐẦU CHU KỲ MỚI

Sự kiện/ 12.06.2021
CEO 4.0: LƯỚT TRÊN CƠ HỘI HAY CHÌM TRONG THÁCH THỨC

CEO 4.0: LƯỚT TRÊN CƠ HỘI HAY CHÌM TRONG THÁCH THỨC

Sự kiện/ 10.06.2021
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN - ĐÒN BẨY TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN - ĐÒN BẨY TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT

Sự kiện/ 29.09.2020
TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR TÀI TRỢ - NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: TÂM VÀ TÀI 2019

TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR TÀI TRỢ - NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: TÂM VÀ TÀI 2019

Sự kiện/ 17.04.2019
TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR ĐỒNG HÀNH CÙNG KHỞI NGHIỆP KAWAI 2019

TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR ĐỒNG HÀNH CÙNG KHỞI NGHIỆP KAWAI 2019

Sự kiện/ 09.04.2019
BỘ 3 CUỐN SÁCH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HÀNG ĐẦU CỦA GS. DAVE ULRICH

BỘ 3 CUỐN SÁCH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HÀNG ĐẦU CỦA GS. DAVE ULRICH

Sự kiện/ 06.07.2018
1 2
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ facebook Hỗ trợ zalo