Trường doanh nhân HBR ×

7 BƯỚC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HIỆU QUẢ, MINH BẠCH

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Thực trạng nhiều doanh nghiệp huy động vốn khó minh bạch trong báo cáo tài chính
 • 2. 7 bước lập báo cáo tài chính đơn giản, hiệu quả
  • 2.1. Tập hợp và sắp xếp chứng từ kế toán
  • 2.2. Hạch toán
  • 2.3. Phân bổ, khấu hao và chi phí trả trước
  • 2.4. Hạch toán các khoản ước tính, điều chỉnh
  • 2.5. Kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ sách khi lập báo cáo tài chính
  • 2.6. Thực hiện bút toán kết chuyển
  • 2.7. Thực hiện lập báo cáo tài chính
 • 3. Lập báo cáo tài chính cần tuân thủ những quy định nào?
  • 3.1. Lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200
  • 3.2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200
  • 3.3. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
  • 3.4. Lập thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
 • 4. Q&A về lập báo cáo tài chính
 • 5. Kết luận

Trong doanh nghiệp, công việc lập báo cáo tài chính là một trong những công việc bắt buộc phải thực hiện. Tuy nhiên thực trạng hiện nay xuất hiện khá nhiều báo cáo tài chính không minh bạch làm ảnh hưởng trầm trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế dưới đây là 7 bước lập báo cáo tài chính rõ ràng và minh bạch doanh nghiệp nên tham khảo.

1. Thực trạng nhiều doanh nghiệp huy động vốn khó minh bạch trong báo cáo tài chính

Những doanh nghiệp vừa và nhỏ khi huy động vốn thường phải đối mặt với những thách thức tài chính tạo ra nguy cơ không minh bạch trong báo cáo tài chính. Những yếu tố như chi lương cho lãnh đạo, quan hệ kinh doanh gia đình và các quyết định đầu tư có thể gây hiểu lầm lo ngại từ phía cổ đông cũng như cho chủ doanh nghiệp.

Một trong những mối lo ngại lớn của cổ đông là hiểu rõ về việc chi trả lương cho lãnh đạo và người thân của họ trong công ty. Điều này đặt ra câu hỏi về tính công bằng và sự hợp lý của những quyết định về chế độ lương thưởng. Để giải quyết vấn đề này cần thiết lập các quy tắc và tiêu chí rõ ràng về cấu trúc lương, kết hợp với việc giải thích chi tiết về quy trình đánh giá và xác định lương.

Mối quan hệ kinh doanh với người thân cũng là một điểm nhạy cảm. Các doanh nghiệp thường nhập hàng hóa từ các nhà cung ứng là người thân của lãnh đạo. Và điều này có thể gây ra nghi ngờ về giá cả và tính minh bạch. Doanh nghiệp cần xây dựng các quy tắc về đánh giá và công bố giá cả cũng như thực hiện các quy trình đánh giá giá trị đối với các giao dịch, tạo ra các kênh thông tin để cổ đông có thể theo dõi. 

Một số thực trạng về tính minh bạch khi lập báo cáo tài chính
Một số thực trạng về tính minh bạch khi lập báo cáo tài chính

Mức giá bán sản phẩm cho các nhà phân phối là người nhà của chủ doanh nghiệp cũng là một vấn đề nhạy cảm. Để tránh tranh cãi, doanh nghiệp cần thiết lập các quy tắc và quy trình rõ ràng về đặt giá để đảm bảo tính công bằng và tranh chấp được giải quyết một cách minh bạch.

Một khía cạnh quan trọng nữa là việc đầu tư vốn vào các lĩnh vực như cho vay, đầu tư bất động sản hay cổ phiếu của công ty khác. Các khoản mục đầu tư đều cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư. Chủ doanh nghiệp cần xác định rõ ràng các quy tắc và hạn mức khi lập báo cáo tài chính thì sẽ giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý và đồng thời tăng cường minh bạch giữa các bên liên quan.

Tuy nhiên, việc minh bạch không đồng nghĩa với việc phơi bày mọi thông tin kinh doanh. Doanh nghiệp cần phải biết cách giữ bí mật kinh doanh để tránh rủi ro từ chính những đối tác kinh doanh và cổ đông. Như vậy sẽ bảo vệ sự cạnh tranh lành mạnh và tránh xung đột lợi ích giữa các đối tác kinh doanh và cổ đông.

2. 7 bước lập báo cáo tài chính đơn giản, hiệu quả

Để có được một bản báo cáo tài chính đáp ứng được yêu cầu minh bạch nhưng cũng giữ được những bí mật cơ bản trong kinh doanh của doanh nghiệp, mời độc giả tham khảo ngay 7 bước lập báo cáo sau:

2.1. Tập hợp và sắp xếp chứng từ kế toán

Trong quá trình hoạt động hàng ngày, doanh nghiệp phải xử lý nhiều giao dịch kinh tế và tài chính khác nhau. Chứng từ kế toán là bản ghi chính xác của các giao dịch thể hiện các nghiệp vụ kinh tế. Chứng từ kế toán bao gồm hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào, sổ ngân hàng, sổ quỹ, bảng chấm công, bảng lương, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hồ sơ tài sản và nhiều loại chứng từ khác.

Để phản ánh chính xác tình hình của doanh nghiệp, trước khi lập báo cáo tài chính thì đầu tiên đòi hỏi việc thu thập và sắp xếp các chứng từ một cách có hệ thống và khoa học. Quan trọng nhất là doanh nghiệp cần kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và pháp lý của chứng từ trong quá trình sắp xếp.

Đầu tiên phải tập hợp và sắp xếp các chứng từ kế toán khoa học
Đầu tiên phải tập hợp và sắp xếp các chứng từ kế toán khoa học

Sắp xếp chứng từ cần được thực hiện theo một tiêu chí thống nhất trong suốt cả năm tài chính đó. Nó có thể là theo thứ tự thời gian, gom nhóm chứng từ gốc như hóa đơn đầu ra và đầu vào hoặc theo Danh mục bảng kê thuế. Bên cạnh các chứng từ bắt buộc theo quy định pháp luật, bộ phận kế toán cũng cần xem xét và sắp xếp các chứng từ đi kèm với chứng từ hạch toán cũng phụ thuộc vào nhu cầu quản lý, sử dụng, kiểm soát và quy chế tài chính cụ thể của từng doanh nghiệp.

>>> XEM THÊM: QUY TRÌNH HUY ĐỘNG VỐN THÔNG MINH ĐƠN GIẢN CHO STARTUP

2.2. Hạch toán

Hạch toán là một khái niệm trong lĩnh vực kế toán thể hiện quá trình ghi chép và phản ánh các giao dịch kinh tế, tài chính của doanh nghiệp vào sổ sách kế toán. Hạch toán giúp ghi nhận mọi hoạt động tài chính của doanh nghiệp từ việc thu thập chứng từ đến việc phân bổ chi phí, phản ánh lợi nhuận và lỗ và cuối cùng là lập báo cáo tài chính.

Quá trình hạch toán bao gồm việc xác định và ghi chép các giao dịch theo quy tắc kế toán, bao gồm các nguyên tắc như nguyên tắc ghi nhận doanh thu khi nó được sinh ra và nguyên tắc ghi nhận chi phí khi chúng phát sinh. 

Vai trò của quá trình hạch toán khi lập báo cáo tài chính
Vai trò của quá trình hạch toán khi lập báo cáo tài chính

Mỗi giao dịch kinh tế và tài chính đều có tác động đồng thời lên ít nhất hai tài khoản trong sổ cái, với một tài khoản được ghi nhận ở thẻ debit (Nợ) và tài khoản kia là Credit (Có). Tổng giá trị của các mục ghi Nợ (debit) phải luôn bằng tổng giá trị của các mục ghi Có (credit). Nguyên tắc cân đối này đảm bảo rằng tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp được theo dõi chính xác và không có sự mất mát hoặc lạc lõng trong quá trình ghi chép. Nếu tổng giá trị debit không bằng tổng giá trị credit đó là dấu hiệu của một lỗi trong hệ thống kế toán và yêu cầu kiểm tra và sửa lại. Hạch toán có thể được thực hiện bằng cách thủ công trên giấy hoặc bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật số như phần mềm kế toán, Excel... 

2.3. Phân bổ, khấu hao và chi phí trả trước

Trong quá trình quản lý tài chính, việc hiệu quả hóa sử dụng tài sản cố định và quản lý chi phí trả trước đòi hỏi sự chính xác và minh bạch. Đối với tài sản cố định và chi phí trả trước, doanh nghiệp cần phải tiến hành hạch toán và phân bổ các chi phí phát sinh theo tháng phù hợp với thời gian theo quy định. 

Để phân bổ nhanh chóng, có thể sử dụng các phần mềm kế toán để cập nhật thông tin chung, giá trị và thời gian phân bổ của tài sản cố định chính xác nhất. Thông qua việc lập bảng Excel, doanh nghiệp không chỉ theo dõi được quá trình phân bổ mà còn có thể tận dụng chức năng tính toán và trình bày dữ liệu một cách trực quan hóa.

Bộ phận chuyên trách cần có sự phân bổ hợp lý các chi phí bằng các phần mềm hỗ trợ
Bộ phận chuyên trách cần có sự phân bổ hợp lý các chi phí bằng các phần mềm hỗ trợ

Mỗi tháng, bộ phận kế toán luôn phải thực hiện quá trình phân bổ tự động. Khi sử dụng các phần mềm hiện đại thì không chỉ giảm bớt công sức mà còn đảm bảo độ chính xác thông tin hơn. Cần phải lưu ý luôn đối chiếu kết quả trên phần mềm với bảng Excel đặc biệt là với các khoản chi phí xuất hiện giữa tháng sao cho đảm bảo sự chính xác và minh bạch của quá trình.

Thêm vào đó, đối với các doanh nghiệp có yêu cầu lập báo cáo tài chính với các khoản chi phí chi tiết thì chắc chắn phải bảng phân bổ chi phí trên Excel. Các khoản chi phí như tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chi phí khác có thể được phân bổ theo từng mã sản phẩm, hợp đồng hoặc dự án. Điều này giúp quản lý chi phí một cách hiệu quả và đồng thời cung cấp thông tin chi tiết cho từng bộ phận và phòng ban.

>>> XEM THÊM: 6 HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN PHỔ BIẾN NHẤT HIỆN NAY

2.4. Hạch toán các khoản ước tính, điều chỉnh

Khi năm kết thúc, quá trình hạch toán không chỉ là việc ghi chép thông tin theo quy định mà còn đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác để điều chỉnh các khoản ước tính và các yếu tố khác ảnh hưởng đến tình hình tài chính. Dưới đây là những bước quan trọng trong việc hạch toán và điều chỉnh cuối năm:

 • Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ: Ghi nhận sự chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái cuối kỳ và tỷ giá hối đoái khi giao dịch đã diễn ra. Hoạt động này nhằm đánh giá và điều chỉnh giá trị tài sản và nghĩa vụ ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái cuối kỳ

 • Các khoản dự phòng và điều chỉnh: Kiểm tra và điều chỉnh các dự phòng phải thu đặc biệt là những khoản khó đòi. Ngoài ra cần đánh giá lại giá trị của hàng tồn kho và chứng khoán kinh doanh để phản ánh đúng giá trị thực tế

 • Trích trước các khoản chi phí của năm: Trích trước các khoản chi phí như lương tháng 13, thưởng tết âm lịch, chi phí kiểm toán và các chi phí thường xuyên khác. Mục đích là nhằm đảm bảo các chi phí của năm được ghi nhận đúng kỳ kế toán

 • Bổ sung doanh thu chưa thực hiện chuyển sang thực hiện: Bổ sung doanh thu chưa thực hiện chuyển sang thực hiện với các chương trình tri ân khuyến mại khách hàng hoặc các chương trình khuyến mãi khác. Như vậy sẽ đảm bảo doanh thu được ghi nhận đúng kỳ và theo đúng quy tắc kế toán

 • Bút toán phân loại lại và điều chỉnh: Điều chỉnh các khoản đầu tư, tiền gửi thấu chi, công nợ và khoản vay ngắn hạn, dài hạn. Đồng thời, điều chỉnh các bút toán để khắc phục sai sót nếu có. Mục tiêu là đảm bảo sự chính xác và minh bạch trong các tài khoản quan trọng

 • Các bút toán điều chỉnh sai sót: Ghi nhận bất kỳ điều chỉnh nào cần thiết để khắc phục sai sót trong quá trình hạch toán. Điều chỉnh và sửa lại bất kỳ sai sót nào xuất hiện trong quá trình ghi chép 

Những yếu tố trong quá trình hạch toán và điều chỉnh các khoản ước tính
Những yếu tố trong quá trình hạch toán và điều chỉnh các khoản ước tính

Qua việc thực hiện các bước này, doanh nghiệp đảm bảo rằng dữ liệu trong hệ thống kế toán là chính xác và phản ánh đúng tình hình tài chính cuối năm. Điều này không chỉ làm tăng tính minh bạch mà còn là cơ sở để ra quyết định thông tin trong thời kỳ kế toán tiếp theo

2.5. Kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ sách khi lập báo cáo tài chính

Trong quá trình xây dựng và lập báo cáo tài chính, khâu kiểm tra chiếm một vị thế quan trọng. Đối với mọi doanh nghiệp cần đảm bảo sự chính xác và minh bạch của số liệu hạch toán. Đây chính là yếu tố quyết định để quá trình lập báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp. Dưới đây là các bước kiểm tra cẩn thận khi tiến hành lập báo cáo tài chính.

 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu từng tài khoản: Mục tiêu là xác nhận tính đúng đắn của thông tin từng tài khoản. Bộ phận kế toán sẽ kiểm tra và đối chiếu số liệu từng tài khoản với chứng từ thực tế phát sinh

 • Kiểm tra sự phù hợp của chứng từ và hạch toán nghiệp vụ: Hoạt động này kiểm tra tính chính xác của hạch toán thông qua so sánh với chứng từ kế toán nhằm đảm bảo sự nhất quán giữa chứng từ và hạch toán

 • Kiểm tra đối chiếu giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp tài khoản (sổ cái): Kiểm tra giúp đảm bảo sự nhất quán giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp tài khoản. Bộ phận kế toán sẽ tiến hành đối chiếu kiểm tra số liệu chi tiết từ sổ chi tiết và so sánh với tổng hợp trên sổ cái

 • Kiểm tra chuyển số dư cuối kỳ: Bộ phận kế toán sẽ kiểm tra số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản có số dư đặc biệt là trong phần công nợ và kho hàng hóa

 • Kiểm tra đối tượng khách hàng và nhà cung cấp: Mục tiêu là xác nhận độ chính xác của thông tin về khách hàng và nhà cung cấp. Cách tiến hành là kiểm tra số dư của từng đối tượng, đồng thời kiểm tra số lượng và giá trị của từng loại hàng hóa

5 khía cạnh doanh nghiệp cần kiểm tra và đối chiếu
5 khía cạnh doanh nghiệp cần kiểm tra và đối chiếu

Trong quá trình thực hiện, cần đặc biệt chú ý đến những vấn đề phức tạp như chứng từ kế toán phát sinh và điều chỉnh để đảm bảo tính toàn vẹn và độ chính xác cao trong quá trình kiểm tra. Điều này không chỉ giúp đảm bảo rằng quá trình lập báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình kinh doanh mà còn hỗ trợ trong việc phát hiện và khắc phục mọi sai sót có thể xuất hiện.

>>> XEM THÊM: CỔ PHIẾU ESOP LÀ GÌ? QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP

2.6. Thực hiện bút toán kết chuyển

Sau khi hoàn thành quá trình rà soát, kiểm tra và điều chỉnh các bút toán còn thiếu, bộ phận kế toán sẽ tiến hành bước kết chuyển lãi/lỗ trong năm. Quan trọng là bộ phận cần thực hiện kết chuyển lãi/lỗ từ năm trước trước khi tiến hành kết chuyển lãi/lỗ của năm nay. Sau quá trình kết chuyển, các tài khoản thuộc nhóm 5, 6, 7, 8, 9 sẽ không còn số dư.

Đối với doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, bước kết chuyển lần đầu tiên sẽ xác định lãi, tính toán số thuế cần nộp, và hạch toán bổ sung bút toán để ghi nhận thuế và chi phí thuế phát sinh. Sau đó, tiếp theo là bước kết chuyển lại để có con số lợi nhuận cuối cùng. Với sự hỗ trợ của phần mềm kế toán, quá trình bút toán kết chuyển có thể được tự động hóa. Bộ phận chuyên trách chỉ cần nhập thông tin thời gian, quá trình kết chuyển sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng và thuận tiện.

2.7. Thực hiện lập báo cáo tài chính

Trong quá trình lập báo cáo tài chính, khi tất cả các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh một cách đầy đủ và chính xác, các bộ phận chuyên trách có thể thực hiện bước lập báo cáo tài chính. Lưu ý báo cáo phải theo các hướng dẫn được quy định cụ thể trong Thông tư 133/2016/TT-BTC hoặc Thông tư 200/2014/TT-BTC:

 • Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

 • Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, loại hình, mọi thành phần kinh tế mà không xét đến quy mô doanh nghiệp

2 thông tư theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp cần nắm để lập báo cáo tài chính minh bạch
2 thông tư theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp cần nắm để lập báo cáo tài chính minh bạch

Đối với những người hạch toán trên Excel và lập Báo cáo tài chính, cần tập trung nhặt từng chỉ tiêu trên mỗi báo cáo từ Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản. Trong khi sử dụng phần mềm kế toán, việc lên Báo cáo tài chính trở nên dễ dàng hơn, chỉ cần thực hiện xong bước kết chuyển lãi/lỗ cuối cùng, chúng ta có thể xem ngay bộ Báo cáo tài chính trên phần mềm.

Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp và bộ phận chịu trách nhiệm phải kiểm tra lại các chỉ tiêu của báo cáo tài chính đặc biệt là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Xem xét lại từ góc độ nghiệp vụ, phân loại lại các chỉ tiêu, đảm bảo chúng phản ánh chính xác hơn về tình hình dòng tiền lưu chuyển của doanh nghiệp.

3. Lập báo cáo tài chính cần tuân thủ những quy định nào?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính cần tuân thủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

3.1. Lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

Khi lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200, kế toán doanh nghiệp cần tập trung vào một số điểm quan trọng như sau:

 • Tuân thủ nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính.

 • Phân loại các khoản mục Tài sản và Nợ thành ngắn hạn và dài hạn tùy thuộc vào chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, và phân chia ngắn hạn và dài hạn dựa trên thời hạn thanh toán.

 • Trường hợp doanh nghiệp không phân biệt rõ giữa ngắn hạn và dài hạn, tài sản và nợ được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.

 • Khi lập bảng cân đối kế toán, doanh nghiệp cần dựa vào các tài liệu như sổ kế toán tổng hợp, sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết, và bảng cân đối kế toán của năm trước.

3.2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200

Báo cáo kết quả kinh doanh là phản ánh của hoạt động kinh doanh, bao gồm cả hoạt động chính và các hoạt động tài chính và khác của doanh nghiệp. Trong quá trình lập báo cáo này, doanh nghiệp cần loại trừ các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ giữa doanh nghiệp và đơn vị cấp dưới.

Để lập báo cáo kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cần sử dụng tài liệu như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước; sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết từ loại 5 đến loại 9.

3.3. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế toán giữa niên độ phải tuân thủ quy định của chuẩn mực kế toán "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" và chuẩn mực kế toán "Báo cáo tài chính giữa niên độ". Báo cáo này có thể được lập theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp, tùy thuộc vào sự lựa chọn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần chú ý rằng các chỉ tiêu không có số liệu sẽ không được trình bày và số thứ tự của các chỉ tiêu không được thay đổi.

Khi lập báo cáo tài chính cần tuân thủ những quy định theo thông tư của pháp luật
Khi lập báo cáo tài chính cần tuân thủ những quy định theo thông tư của pháp luật

3.4. Lập thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thuyết minh báo cáo tài chính được sử dụng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

Bản thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm các thông tin sau:

 • Cơ sở lập và trình bày: Cung cấp thông tin về cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính. Đồng thời mô tả các chính sách kế toán cụ thể được áp dụng cho các giao dịch và sự kiện quan trọng

 • Trình bày theo chuẩn mực kế toán: Mô tả các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán. Đặc biệt là những thông tin chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác

 • Thông tin bổ sung: Cung cấp các thông tin bổ sung để mở rộng từ các báo cáo tài chính khác

 • Tự động tổng hợp số liệu: Tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các sổ sách, hỗ trợ doanh nghiệp nộp báo cáo một cách kịp thời và chính xác

 • Báo cáo quản trị đầy đủ: Cung cấp hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc có thể tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp trong mọi ngành nghề

 • Tiện ích xem báo cáo linh hoạt: Cho phép Giám đốc xem báo cáo trên mọi thiết bị, bao gồm điện thoại di động, máy tính và máy tính bảng để thuận tiện theo dõi và đánh giá tình hình tài chính

 • Cảnh báo thông minh: Hệ thống tự động cảnh báo khi phát hiện bất kỳ sai sót nào giúp doanh nghiệp giữ được độ chính xác trong quá trình xử lý thông tin tài chính

4. Q&A về lập báo cáo tài chính

1 - Đơn vị nào tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp?

 • Tiếp nhận trực tiếp: Báo cáo tài chính được nộp cho các cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thống kê

 • Tiếp nhận online: Sử dụng Cổng thông tin Thuế điện tử của Tổng cục Thuế, truy cập tại đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

2. Báo cáo tài chính được sử dụng cho những ai? Báo cáo tài chính được sử dụng bởi chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, ngân hàng, các cơ quan quản lý nhà nước hoặc đối tác kinh doanh.

3. Thời hạn nộp báo cáo tài chính là bao lâu? Doanh nghiệp cần nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 90 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm và công khai trong 120 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

4. Có mấy loại báo cáo tài chính? Theo quy định của pháp luật, Báo cáo Tài chính (BCTC) của doanh nghiệp gồm bốn phần chính:

 • Bảng cân đối kế toán: Hiển thị tổng tài sản, tổng nợ và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể, thường là cuối năm. Bảng này thể hiện sự cân đối giữa tài sản và nguồn vốn cho biết cách nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp được sử dụng

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một năm. Bao gồm doanh thu, lợi nhuận gộp, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận trước và sau thuế cùng với các chỉ số khác như lợi nhuận trên cổ phần và cổ tức

 • Bảng lưu chuyển tiền tệ: Mô tả nguồn gốc và cách tiền được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư, và tài chính. Báo cáo này giúp hiểu cách doanh nghiệp quản lý tiền mặt, khả năng trả nợ, và đầu tư cho tương lai

 • Thuyết minh báo cáo tài chính: Là một phần quan trọng của quá trình lập báo cáo tài chính. Thuyết minh báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp giải thích và bổ sung thông tin chi tiết. Thuyết minh này đảm bảo tính minh bạch và hiểu rõ hơn về các số liệu trong bài báo cáo trước đó

4 loại báo cáo tài chính hiện nay
4 loại báo cáo tài chính hiện nay

5. Có nên sử dụng các phần mềm quản lý tài chính không? Việc sử dụng các phần mềm quản lý tài chính là quan trọng để nâng cao độ chính xác, giảm thiểu khả năng phạm sai sót, và tự động hóa các nhiệm vụ liên quan đến kế toán, tài chính. Các phần mềm quản lý tài chính hàng đầu hiện nay bao gồm những ứng dụng như 1Office, Money Ex, Accounting Seed,…

5. Kết luận

Trong việc lập báo cáo tài chính hãy luôn đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong thông tin tài chính của doanh nghiệp. Việc thực hiện đúng và đầy đủ từ việc sắp xếp chứng từ, hạch toán, phân bổ chi phí đến quá trình kiểm tra và lên báo cáo tài chính đã giúp giải quyết hiệu quả bài toán khó về tính minh bạch trong báo cáo tài chính.

Các bước này không chỉ tạo ra sự hiểu biết sâu rộng về tình hình tài chính của doanh nghiệp mà còn giúp quản lý nắm bắt thông tin quan trọng để đưa ra các quyết định chiến lược. Sự linh hoạt trong hạch toán và việc sử dụng phần mềm kế toán đã giảm bớt các khả năng phát sinh sai sót đồng thời tăng khả năng đối chiếu và kiểm soát.

Ngoài ra, quá trình lên báo cáo tài chính đã tuân thủ theo các hướng dẫn và quy định, đặt ra một tiêu chuẩn cao về minh bạch và chuẩn mực trong thị trường kinh doanh. Điều này không chỉ làm tăng uy tín của doanh nghiệp mà còn tạo ra một cơ sở đáng tin cậy cho việc hợp tác với các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng và đối tác kinh doanh. 

Những bước xây dựng và lập báo cáo tài chính trên không chỉ giải quyết bài toán khó về sự minh bạch mà còn góp phần quan trọng vào sự phồn thịnh và bền vững của doanh nghiệp trong thị trường ngày nay. 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC CỦA HBR

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC CỦA HBR
Đăng ký ngay
Hotline
Zalo
Facebook messenger