Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Đại dịch Covid 19 và 5 bài học cảnh tỉnh dành cho người kinh doanh

Đại dịch Covid 19 và 5 bài học cảnh tỉnh dành cho người kinh doanh

Kinh doanh/ 20.03.2020
Tony Dzung - Lời xin lỗi nơi làm việc: đúng cách, đúng thời điểm mới là nghệ thuật

Tony Dzung - Lời xin lỗi nơi làm việc: đúng cách, đúng thời điểm mới là nghệ thuật

Tony Dzung - Làm sao để xin lỗi chân thành và dễ được tha thứ | bí mật của hạnh phúc

Tony Dzung - Làm sao để xin lỗi chân thành và dễ được tha thứ | bí mật của hạnh phúc

Tony Dzung - Nghệ thuật xin lỗi trong văn hóa của người nhật

Tony Dzung - Nghệ thuật xin lỗi trong văn hóa của người nhật

Bộ 5 cuốn sách quản trị nhân sự hàng đầu thế giới của trường kinh doanh Harvard

Bộ 5 cuốn sách quản trị nhân sự hàng đầu thế giới của trường kinh doanh Harvard

Nhân sự/ 02.12.2019
Tony Dzung - Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh: Xin lỗi để thành công

Tony Dzung - Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh: Xin lỗi để thành công

Kinh doanh/ 02.12.2019
Tony Dzung - Nghệ thuật viết thư xin lỗi khách hàng lịch sự và trân trọng nhất

Tony Dzung - Nghệ thuật viết thư xin lỗi khách hàng lịch sự và trân trọng nhất

Kinh doanh/ 29.11.2019
Tony Dzung - “không đổ lỗi, không lý do”: xin lỗi làm sao khiến cấp dưới tâm phục khẩu phục

Tony Dzung - “không đổ lỗi, không lý do”: xin lỗi làm sao khiến cấp dưới tâm phục khẩu phục

Xây dựng chiến lược Digital Marketing từ A – Z (Phần 1)

Xây dựng chiến lược Digital Marketing từ A – Z (Phần 1)

Marketing/ 07.11.2019
Điều gì làm nên môi trường làm việc lý tưởng ở các công ty hàng đầu thế giới (Salesforce, Facebook, Google,...)?

Điều gì làm nên môi trường làm việc lý tưởng ở các công ty hàng đầu thế giới (Salesforce, Facebook, Google,...)?

Nhân sự/ 06.11.2019
1 2 3 4 5
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến