Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow

BỘ TÀI LIỆU ONLINE VẼ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ CẬP NHẬT NHỮNG KIẾN THỨC BÀI BẢN HAY NHẤT

Đăng ký để nhận bộ tài liệu online miễn phí: TẠI ĐÂY

  • Xây dựng bộ máy tuyển dụng nhân sự hiện đại
  • Xây dựng hệ thống và mô hình kinh doanh Online K13
  • Thiết lập cẩm nang quản trị doanh nghiệp (Quy định - Quy trình - Tiêu chuẩn - Biểu mẫu)
  • 5 Cuốn sách nhân sự hàng đầu của trường Kinh doanh Harvard
  • Bộ 4 Cuốn sách Marketing và Bán hàng Online Chuyên nghiệp
  • Chuỗi Quản trị Nhân sự Chuyên nghiệp 2020

Gửi yêu cầu tư vấn

Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến