Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow

BỘ TÀI LIỆU ONLINE VẼ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ CẬP NHẬT NHỮNG KIẾN THỨC BÀI BẢN HAY NHẤT

Đăng ký để nhận bộ tài liệu online miễn phí: TẠI ĐÂY

 • Dave Ulrich
 • Xây dựng chiến lược và lựa chọn mô hình kinh doanh
 • Chiến lược nhân sự doanh nghiệp PTT
 • Mini MBA - TS Lê Thẩm Dương
 • Chuỗi CT Nhân Sự - Chị Thủy
 • Sách Dave Ulrich
 • Mini MBA 2019 - TS Lê Thẩm Dương
 • Khoá học quản trị nhân sự
 • alok-mini-mba-2019
 • Xây dựng & triển khai hệ thống quản trị hiệu quả công việc theo MBO & KPIS
 • Lãnh đạo và quản trị nhân-tài TS.Lê Thẩm Dương
 • Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên
 • Thiết kế vận hành và tối ưu mô hình kinh doanh
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Ts-Alok chiến lược công ty
 • Mổ tả công việc và khung năng lực tuyển dụng

Gửi yêu cầu tư vấn

Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Mini MBA - TS. Lê Thẩm Dương