Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên

Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên

TS. Alok Bharadwaj
16/08/2019 | Hà Nội
20/08/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Sắp diễn ra
Thiết kế, vận hành & tối ưu Hệ thống Bán hàng chuyên nghiệp

Thiết kế, vận hành & tối ưu Hệ thống Bán hàng chuyên nghiệp

TS. Alok Bharadwaj
17/08/2019 | Hà Nội
21/08/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Sắp diễn ra
Thiết kế, tổ chức & vận hành Chiến lược nhân sự doanh nghiệp
Sắp diễn ra
Xây dựng bộ máy tuyển dụng nhân sự hiện đại
Sắp diễn ra
Xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh K7

Xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh K7

MR. Tony Dzung
07/09/2019 | Hà Nội
Sắp diễn ra
Khởi nghiệp kinh doanh

Khởi nghiệp kinh doanh

MR. Tony Dzung
12/09/2019 | Hà Nội
Sắp diễn ra
Xây dựng hệ thống tuyển dụng & đào tạo nhân sự nội bộ

Xây dựng hệ thống tuyển dụng & đào tạo nhân sự nội bộ

TS. Alok Bharadwaj
14/09/2019 | Hà Nội
18/09/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Sắp diễn ra
Xây dựng & triển khai hệ thống quản trị hiệu quả công việc theo MBO & KPIs
Sắp diễn ra
Xây dựng & triển khai hệ thống quản trị công việc theo MBO & KPIs
Sắp diễn ra
Q&A Giải đáp vấn đề Quản lý bán hàng

Q&A Giải đáp vấn đề Quản lý bán hàng

TS. Alok Bharadwaj
16/08/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Thiết kế, vận hành & tối ưu Hệ thống Marketing hiện đại

Thiết kế, vận hành & tối ưu Hệ thống Marketing hiện đại

TS. Alok Bharadwaj
17/07/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

18/05/2019 | Phòng Helix tầng 6 Khách sạn Lakeside 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Đã kết thúc
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến