Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Khóa học Bậc thầy Thấu hiểu khách hàng
Sắp diễn ra
Tuyển dụng Nhân sự Hiệu quả Thời 4.0 - K10

Tuyển dụng Nhân sự Hiệu quả Thời 4.0 - K10

MR. Tony Dzung
12/09/2020 | Hà Nội
Sắp diễn ra
Chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm - DTH

Chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm - DTH

ThS. Đặng Thúy Hà
05/09/2020 | Hà Nội
Sắp diễn ra
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K15

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K15

MR. Tony Dzung
29/08/2020 | Hà Nội
Sắp diễn ra
Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

MR. Tony Dzung
19/08/2020 | Hà Nội
Sắp diễn ra
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0

Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0

MR. Tony Dzung
11/07/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K12

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K12

MR. Tony Dzung
16/05/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K13

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K13

MR. Tony Dzung
27/06/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng bộ máy tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống Sales & Marketing Thực chiến

Xây dựng Hệ thống Sales & Marketing Thực chiến

MR. Tony Dzung
22/07/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K14

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K14

MR. Tony Dzung
25/07/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
01/08/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến