Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây Dựng Chiến Lược & Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
Sắp diễn ra
Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trên Mạng Xã Hội
Sắp diễn ra
Xây Dựng Hệ Thống Marketing Chuyên Nghiệp
Sắp diễn ra
Chuyển hóa lãnh đạo - Kiến tạo tương lai

Chuyển hóa lãnh đạo - Kiến tạo tương lai

MR. Trần Việt Quân
01/12/2021
Sắp diễn ra
Xây Dựng Chiến lược & Mô Hình Kinh Doanh Online K20
Sắp diễn ra
Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO

Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO

MR. Tony Dzung
09/04/2021 | Hà Nội
Đã kết thúc
Tuyển dụng Nhân sự Hiệu quả Thời 4.0 - K11

Tuyển dụng Nhân sự Hiệu quả Thời 4.0 - K11

MR. Tony Dzung
10/10/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Khóa học Bậc thầy Thấu hiểu khách hàng
Đã kết thúc
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
31/10/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0

Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0

MR. Tony Dzung
11/07/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K12

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K12

MR. Tony Dzung
16/05/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến