Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây dựng & vận hành hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp

Xây dựng & vận hành hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
04/05/2019 | Hà Nội
Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
18/05/2019 | Phòng Helix tầng 6 Khách sạn Lakeside 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Xây dựng và vận hành chiến lược nhân sự hiện đại

Xây dựng và vận hành chiến lược nhân sự hiện đại

TS. Lê Thẩm Dương
06/04/2019 | Hà Nội
04/05/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Xây dựng và vận hành hệ thống tuyển dụng và đào tạo nhân sự chuyên nghiệp

Xây dựng và vận hành hệ thống tuyển dụng và đào tạo nhân sự chuyên nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
11/05/2019 | Hà Nội
18/05/2019 | Hồ Chí Minh
Thiết lập nguồn ứng viên & tổ chức kênh tuyển dụng

Thiết lập nguồn ứng viên & tổ chức kênh tuyển dụng

Ths. Phạm Thu Thủy
04/05/2019 | Hà Nội
Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO

Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO

TS. Alok Bharadwaj
11/10/2018 | Hà Nội
Hệ Thống Đào Tạo Nhân Sự Nội Bộ Doanh Nghiệp

Hệ Thống Đào Tạo Nhân Sự Nội Bộ Doanh Nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
04/08/2018 | Hà Nội
Xây Dựng, Tổ Chức Và Vận Hành Hệ Thống Marketing Hiện Đại

Xây Dựng, Tổ Chức Và Vận Hành Hệ Thống Marketing Hiện Đại

TS. Lê Thẩm Dương
21/07/2018 | Hà Nội
28/07/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Năm Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Năm Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

TS. Alok Bharadwaj
09/08/2018 | Hà Nội
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến