Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây dựng, Vận Hành & Tối Ưu Hệ Thống Quản Trị Nhân Tài

Xây dựng, Vận Hành & Tối Ưu Hệ Thống Quản Trị Nhân Tài

TS. Lê Thẩm Dương
23/02/2019 | Hà Nội
02/03/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo MBO & KPIs

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo MBO & KPIs

Ths. Phạm Thu Thủy
02/03/2019 | Hà Nội
09/03/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Xây Dựng Chiến Lược & Lựa Chọn Mô Hình Kinh Doanh

Xây Dựng Chiến Lược & Lựa Chọn Mô Hình Kinh Doanh

Mr. Tony Dzung
02/03/2019 | Hà Nội
09/03/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO

Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO

TS. Alok Bharadwaj
11/10/2018 | Hà Nội
Hệ Thống Đào Tạo Nhân Sự Nội Bộ Doanh Nghiệp

Hệ Thống Đào Tạo Nhân Sự Nội Bộ Doanh Nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
04/08/2018 | Hà Nội
Xây Dựng, Tổ Chức Và Vận Hành Hệ Thống Marketing Hiện Đại

Xây Dựng, Tổ Chức Và Vận Hành Hệ Thống Marketing Hiện Đại

TS. Lê Thẩm Dương
21/07/2018 | Hà Nội
28/07/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Năm Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Năm Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

TS. Alok Bharadwaj
09/08/2018 | Hà Nội
Quản Trị Sự Thay Đổi & Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

Quản Trị Sự Thay Đổi & Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
12/01/2019 | Hà nội
19/01/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Bí Quyết Xây Dựng Đội Ngũ Bán Hàng Hiệu Quả

Bí Quyết Xây Dựng Đội Ngũ Bán Hàng Hiệu Quả

TS. Alok Bharadwaj
09/01/2019 | Hà Nội
Xây Dựng Doanh Nghiệp Hướng Tới Khách Hàng

Xây Dựng Doanh Nghiệp Hướng Tới Khách Hàng

TS. Alok Bharadwaj
05/01/2019 | Hà Nội
Thiết Kế, Vận Hành & Tối Ưu Chiến Lược Nhân Sự Doanh Nghiệp

Thiết Kế, Vận Hành & Tối Ưu Chiến Lược Nhân Sự Doanh Nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
23/02/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Chiến Lược Nguồn Vốn

Chiến Lược Nguồn Vốn

TS. Lê Thẩm Dương
22/12/2018 | Hà Nội
15/12/2018 | TP. Hồ Chí Minh
5 Bước Thiết Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hoàn Hảo

5 Bước Thiết Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hoàn Hảo

TS. Alok Bharadwaj
06/12/2018 | TP. Hồ Chí Minh
1 2 3 4