Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây Dựng Hệ Thống Đào Tạo Nhân Sự Nội Bộ K8
Sắp diễn ra
Xây Dựng Năng Lực Lãnh Đạo và Phát Triển Đội Nhóm
Sắp diễn ra
BRANDMASTERS - Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trên Mạng Xã Hội 2022
Đã kết thúc
Xây Dựng Hệ Thống & Mô Hình Kinh Doanh K22

Xây Dựng Hệ Thống & Mô Hình Kinh Doanh K22

MR. Tony Dzung
23/04/2022 | Hà Nội
Đã kết thúc
Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO

Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO

MR. Tony Dzung
09/04/2021 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây Dựng Chiến Lược & Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
Đã kết thúc
Tuyển dụng Nhân sự Hiệu quả Thời 4.0 - K11

Tuyển dụng Nhân sự Hiệu quả Thời 4.0 - K11

MR. Tony Dzung
10/10/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Khóa học Bậc thầy Thấu hiểu khách hàng
Đã kết thúc
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
31/10/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0

Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0

MR. Tony Dzung
11/07/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K12

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K12

MR. Tony Dzung
16/05/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến