Đăng ký nhanh tay, nhận ngay ưu đãi
7.000.000 VNĐ
CHỈ CÒN 6.000.000 VNĐ
Thời gian ưu đãi
ngày
giờ
phút
giây
Khóa học cùng Ths. Phạm Thu Thuỷ
Lãnh đạo, quản trị
Nhân sự
Bán hàng
Marketing
Tài chính
Quản trị bản thân
Nguồn ứng viên và kênh tuyển dụng

Nguồn ứng viên và kênh tuyển dụng

30/06/2018 | Hà Nội
Hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ doanh nghiệp

Hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ doanh nghiệp

04/08/2018 | Hà Nội
Thiết lập cẩm nang quản trị doanh nghiệp

Thiết lập cẩm nang quản trị doanh nghiệp

22/12/2018 | Hà Nội
Chiến lược nhân sự doanh nghiệp

Chiến lược nhân sự doanh nghiệp

12/01/2019 | Hà Nội
23/02/2019 | Hồ Chí Minh
Xây dựng & triển khai hệ thống quản trị hiệu quả công việc theo MBO & KPIS

Xây dựng & triển khai hệ thống quản trị hiệu quả công việc theo MBO & KPIS

02/03/2019 | Hà Nội
09/03/2019 | Hồ Chí Minh
Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân sự dành cho lãnh đạo và quản lý thực thi

Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân sự dành cho lãnh đạo và quản lý thực thi

01/06/2019 | Hà Nội
13/07/2019 | Hồ Chí Minh
Xây dựng & vận hành hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp

Xây dựng & vận hành hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp

04/05/2019 | Hà Nội
Xây dựng & triển khai hệ thống thang bảng lương chính sách phúc lợi doanh nghiệp

Xây dựng & triển khai hệ thống thang bảng lương chính sách phúc lợi doanh nghiệp

20/04/2019 | Hà Nội
Khóa học Văn hóa doanh nghiệp

Khóa học Văn hóa doanh nghiệp

18/05/2019 | Hà Nội
Khóa học cùng chuyên gia khác
Lãnh đạo, quản trị
Nhân sự
Bán hàng
Marketing
Tài chính
Quản trị bản thân
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến