Đăng ký nhanh tay, nhận ngay ưu đãi
7.000.000 VNĐ
CHỈ CÒN 6.000.000 VNĐ
Thời gian ưu đãi còn:
ngày
giờ
phút
giây
Khóa học cùng Mr. Tony Dzung
Lãnh đạo, quản trị
Nhân sự
Bán hàng
Marketing
Tài chính
Quản trị bản thân
Khóa học cùng chuyên gia khác
Lãnh đạo, quản trị
Nhân sự
Bán hàng
Marketing
Tài chính
Quản trị bản thân
Khóa học thấu hiểu khách hàng

Khóa học thấu hiểu khách hàng

Thời gian: - 05/10/2019
Địa điểm: Hà Nội
Khóa học trải nghiệm khách hàng 4.0

Khóa học trải nghiệm khách hàng 4.0

Thời gian: - 05/10/2019
Địa điểm: Hà Nội
Chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm

Chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm

Thời gian: - 05/10/2019
Địa điểm: Hà Nội
Khóa học bậc thầy thấu hiểu khách hàng

Khóa học bậc thầy thấu hiểu khách hàng

Thời gian: - 05/10/2019
Địa điểm: Hà Nội
Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Thời gian: - 05/10/2019
Địa điểm: Hà Nội
Tái sinh doanh nghiệp

Tái sinh doanh nghiệp

Thời gian: - 05/10/2019
Địa điểm: Hà Nội
Định vị và phát triển bản thân cùng MBTI

Định vị và phát triển bản thân cùng MBTI

Thời gian: - 05/10/2019
Địa điểm: Hà Nội
Tái sinh doanh nghiệp

Tái sinh doanh nghiệp

Thời gian: - 05/10/2019
Địa điểm: Hà Nội
Bộ 6 kinh điển về Quản trị Hệ thống Sales & Marketing Online

Bộ 6 kinh điển về Quản trị Hệ thống Sales & Marketing Online

Thời gian: - 05/10/2019
Địa điểm: Hà Nội
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến