Đăng ký nhanh tay, nhận ngay ưu đãi
7.000.000 VNĐ
CHỈ CÒN 6.000.000 VNĐ
Thời gian ưu đãi còn:
ngày
giờ
phút
giây
Khóa học cùng Mr. Tony Dzung
Lãnh đạo, quản trị
Nhân sự
Bán hàng
Marketing
Tài chính
Quản trị bản thân
Xây dựng và vận hành hệ thống marketing hiện đại

Xây dựng và vận hành hệ thống marketing hiện đại

Thời gian: 9h - 17h - 28/10/2020
Địa điểm: Hà Nội
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0 - HBR Business School

Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0 - HBR Business School

Thời gian: 9h - 17h - 10/10/2020
Địa điểm: Hà Nội
Xây dựng hệ thống và Mô hình Kinh doanh online K10

Xây dựng hệ thống và Mô hình Kinh doanh online K10

Thời gian: - 21/11/2019
Địa điểm: Hà Nội
Xây dựng bộ máy tuyển dụng nhân sự hiện đại

Xây dựng bộ máy tuyển dụng nhân sự hiện đại

Thời gian: 9h-17h - 24/08/2019
Địa điểm: Hà Nội
Khóa học cùng chuyên gia khác
Lãnh đạo, quản trị
Nhân sự
Bán hàng
Marketing
Tài chính
Quản trị bản thân
Đo lường và tối ưu trải nghiệm khách hàng

Đo lường và tối ưu trải nghiệm khách hàng

Thời gian: - 18/10/2020
Địa điểm: Hà Nội
Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Thời gian: - 05/10/2019
Địa điểm: Hà Nội
Xây dựng thương hiệu cá nhân và tổ chức trên mạng xã hội

Xây dựng thương hiệu cá nhân và tổ chức trên mạng xã hội

Thời gian: - 18/10/2020
Địa điểm: Hà Nội
Xây dựng và vận hành hệ thống marketing hiện đại

Xây dựng và vận hành hệ thống marketing hiện đại

Thời gian: 9h - 17h - 28/10/2020
Địa điểm: Hà Nội
Xây dựng bộ máy quản trị điều hành chuyên nghiệp

Xây dựng bộ máy quản trị điều hành chuyên nghiệp

Thời gian: - 05/10/2019
Địa điểm: Hà Nội
Khóa học thấu hiểu khách hàng

Khóa học thấu hiểu khách hàng

Thời gian: - 05/10/2019
Địa điểm: Hà Nội
Khóa học trải nghiệm khách hàng 4.0

Khóa học trải nghiệm khách hàng 4.0

Thời gian: - 05/10/2019
Địa điểm: Hà Nội
Chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm

Chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm

Thời gian: - 18/10/2020
Địa điểm: Hà Nội
Khóa học bậc thầy thấu hiểu khách hàng

Khóa học bậc thầy thấu hiểu khách hàng

Thời gian: - 05/10/2019
Địa điểm: Hà Nội
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến