Đăng ký nhanh tay, nhận ngay ưu đãi
7.000.000 VNĐ
CHỈ CÒN 6.000.000 VNĐ
Thời gian ưu đãi còn:
ngày
giờ
phút
giây
Khóa học cùng Mr. Tony Dzung
Lãnh đạo, quản trị
Nhân sự
Bán hàng
Marketing
Tài chính
Quản trị bản thân
Chuyển hóa lãnh đạo - Kiến tạo tương lai

Chuyển hóa lãnh đạo - Kiến tạo tương lai

Thời gian: 9h - 17h - 29/06/2021
Địa điểm: Hà Nội
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0 - HBR Business School

Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0 - HBR Business School

Thời gian: 9h - 17h - 10/10/2020
Địa điểm: Hà Nội
Trại huấn luyện doanh nhân Leader Platinum

Trại huấn luyện doanh nhân Leader Platinum

Thời gian: 9h - 17h - 27/06/2020
Địa điểm: Hà Nội
Khóa học Brandmaster - Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Khóa học Brandmaster - Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Thời gian: 9h - 17h - 27/06/2020
Địa điểm: Hà Nội
Xây dựng và vận hành hệ thống marketing hiện đại

Xây dựng và vận hành hệ thống marketing hiện đại

Thời gian: 9h - 17h - 28/10/2020
Địa điểm: Hà Nội
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0 - HBR Business School

Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0 - HBR Business School

Thời gian: 9h - 17h - 10/10/2020
Địa điểm: Hà Nội
Khóa học cùng chuyên gia khác
Lãnh đạo, quản trị
Nhân sự
Bán hàng
Marketing
Tài chính
Quản trị bản thân
Chuyển hóa lãnh đạo - Kiến tạo tương lai

Chuyển hóa lãnh đạo - Kiến tạo tương lai

Thời gian: 9h - 17h - 29/06/2021
Địa điểm: Hà Nội
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0 - HBR Business School

Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0 - HBR Business School

Thời gian: 9h - 17h - 10/10/2020
Địa điểm: Hà Nội
Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO

Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO

Thời gian: - 17/04/2021
Địa điểm: Hà Nội
Trại huấn luyện doanh nhân Leader Platinum

Trại huấn luyện doanh nhân Leader Platinum

Thời gian: 9h - 17h - 27/06/2020
Địa điểm: Hà Nội
Khóa học Brandmaster - Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Khóa học Brandmaster - Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Thời gian: 9h - 17h - 27/06/2020
Địa điểm: Hà Nội
Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh

Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh

Thời gian: - 18/10/2020
Địa điểm: Hà Nội
Khám phá chân dung khách hàng mục tiêu

Khám phá chân dung khách hàng mục tiêu

Thời gian: - 20/03/2021
Địa điểm: Hà Nội
Đo lường và tối ưu trải nghiệm khách hàng

Đo lường và tối ưu trải nghiệm khách hàng

Thời gian: - 03/04/2021
Địa điểm: Hà Nội
Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Thời gian: - 05/10/2019
Địa điểm: Hà Nội
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến