Đăng ký nhanh tay, nhận ngay ưu đãi
7.000.000 VNĐ
CHỈ CÒN 6.000.000 VNĐ
Thời gian ưu đãi còn:
ngày
giờ
phút
giây
Khóa học cùng Mr. Tony Dzung
Lãnh đạo, quản trị
Nhân sự
Bán hàng
Marketing
Tài chính
Quản trị bản thân
Xây dựng hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ 2022

Xây dựng hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ 2022

Thời gian: 9h - 17h - 01/10/2022
Địa điểm: Hà Nội
Xây dựng hệ thống Sales và Marketing thực chiến 2022

Xây dựng hệ thống Sales và Marketing thực chiến 2022

Thời gian: 9h - 17h - 15/04/2022
Địa điểm: Hà Nội
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0 K13

Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0 K13

Thời gian: 9h - 17h - 10/10/2020
Địa điểm: Hà Nội
Trại huấn luyện doanh nhân Leader Platinum

Trại huấn luyện doanh nhân Leader Platinum

Thời gian: 9h - 17h - 27/06/2020
Địa điểm: Hà Nội
Khóa học cùng chuyên gia khác
Lãnh đạo, quản trị
Nhân sự
Bán hàng
Marketing
Tài chính
Quản trị bản thân
Xây dựng hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ 2022

Xây dựng hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ 2022

Thời gian: 9h - 17h - 01/10/2022
Địa điểm: Hà Nội
Xây dựng hệ thống Sales và Marketing thực chiến 2022

Xây dựng hệ thống Sales và Marketing thực chiến 2022

Thời gian: 9h - 17h - 15/04/2022
Địa điểm: Hà Nội
Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO 2022

Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO 2022

Thời gian: - 17/04/2021
Địa điểm: Hà Nội
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0 K13

Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0 K13

Thời gian: 9h - 17h - 10/10/2020
Địa điểm: Hà Nội
Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO

Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO

Thời gian: - 17/04/2021
Địa điểm: Hà Nội
Trại huấn luyện doanh nhân Leader Platinum

Trại huấn luyện doanh nhân Leader Platinum

Thời gian: 9h - 17h - 27/06/2020
Địa điểm: Hà Nội
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến