Trường doanh nhân HBR ×

12 DẤU HIỆU NHÂN VIÊN KHÔNG THỂ GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI CÔNG TY

Nội dung [Hiện]

Nhân viên và người quản lý được hiểu đơn thuần là mối quan hệ giữa kẻ bán người mua - người bán lao động và người mua lao động. Cuộc thương lượng ấy cần “đẹp lòng” cả hai bên, hai bên đều phải cảm thấy “win”. Do vậy, nếu trong một tổ chức, nhân viên không có thái độ hợp tác, phát triển để tạo mối quan hệ tốt đẹp ấy thì không có lý do  gì nhà quản lý giữ họ lại. Dưới đây là 12 dấu hiệu một nhân viên không thể gắn bó lâu dài với công ty, các nhà quản lý nhân sự cần lưu ý. 

1. Thiếu tinh thần trách nhiệm
 

12 DẤU HIỆU NHÂN VIÊN KHÔNG THỂ GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI CÔNG TY

2. Luôn đưa ra lời bào chữa
 

12 DẤU HIỆU NHÂN VIÊN KHÔNG THỂ GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI CÔNG TY


3. Thiếu sự nhiệt tình

12 DẤU HIỆU NHÂN VIÊN KHÔNG THỂ GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI CÔNG TY

4. Không giúp đỡ người khác

12 DẤU HIỆU NHÂN VIÊN KHÔNG THỂ GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI CÔNG TY

5. Hay “ngồi lê đôi mách”

12 DẤU HIỆU NHÂN VIÊN KHÔNG THỂ GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI CÔNG TY

6. Hay nói dối

12 DẤU HIỆU NHÂN VIÊN KHÔNG THỂ GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI CÔNG TY

7. Tự cho rằng mình biết tất cả

12 DẤU HIỆU NHÂN VIÊN KHÔNG THỂ GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI CÔNG TY

8. Cô lập
12 DẤU HIỆU NHÂN VIÊN KHÔNG THỂ GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI CÔNG TY

9. Hay phàn nàn
12 DẤU HIỆU NHÂN VIÊN KHÔNG THỂ GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI CÔNG TY

10. Không có óc sáng kiến

12 DẤU HIỆU NHÂN VIÊN KHÔNG THỂ GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI CÔNG TY

11. Không đưa ra các câu hỏi
12 DẤU HIỆU NHÂN VIÊN KHÔNG THỂ GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI CÔNG TY

12. Không phát triển

12 DẤU HIỆU NHÂN VIÊN KHÔNG THỂ GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI CÔNG TY

* Nguồn nội dung theo CafeBiz

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC CỦA HBR

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC CỦA HBR
Đăng ký ngay
Hotline
Zalo
Facebook messenger