Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
6 nguyên tắc làm việc từ các lãnh đạo cấp cao

6 nguyên tắc làm việc từ các lãnh đạo cấp cao

8 nguyên tắc vàng để làm việc có kỷ luật

8 nguyên tắc vàng để làm việc có kỷ luật

Quy tắc 80/20 giúp bạn không bao giờ thiếu thời gian

Quy tắc 80/20 giúp bạn không bao giờ thiếu thời gian

Trong lòng bạn đang như thế nào, thì cuộc sống của bạn chính là như vậy

Trong lòng bạn đang như thế nào, thì cuộc sống của bạn chính là như vậy

Đây là cách nhanh nhất giúp bạn thất bại: Hãy đi theo đám đông

Đây là cách nhanh nhất giúp bạn thất bại: Hãy đi theo đám đông

Để thành công, IQ cao hay thấp không quan trọng, quan trọng bạn phải có tư duy cầu tiến!

Để thành công, IQ cao hay thấp không quan trọng, quan trọng bạn phải có tư duy cầu tiến!

Sau 5 năm nghiên cứu người giàu, tôi đã biết tại sao mình vẫn nghèo, lý do là bởi...

Sau 5 năm nghiên cứu người giàu, tôi đã biết tại sao mình vẫn nghèo, lý do là bởi...

Nếu sức bạn làm ra 10 triệu mà công ty chỉ trả bạn 5 triệu thì bạn nên làm bao nhiêu phần trăm sức?

Nếu sức bạn làm ra 10 triệu mà công ty chỉ trả bạn 5 triệu thì bạn nên làm bao nhiêu phần trăm sức?

1 2 3 4
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Mini MBA - TS. Lê Thẩm Dương
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến