Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Avatar
Bài đăng, 06/02/2018
By Lê Thị Hòa

 

 

 

  • Xây dựng bộ máy tuyển dụng nhân sự hiện đại
  • Thiết lập cẩm nang quản trị doanh nghiệp (Quy định - Quy trình - Tiêu chuẩn - Biểu mẫu)
  • Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K12
  • Sách Dave Ulrich
  • Chuỗi Quản trị Nhân sự Chuyên nghiệp 2020
  • Khóa học Online - Hệ thống Marketing và bán hàng chuyên nghiệp
Bình luận bài viết
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến