Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Avatar
Bài đăng, 06/02/2018
By Lê Thị Hòa

 

 

 

 • Khoá học quản trị nhân sự
 • alok-mini-mba-2019
 • Mô tả công việc & Khung năng lực tuyển dụng
 • Sách Dave Ulrich
 • Chuỗi Quản trị Nhân sự Chuyên nghiệp 2020
 • Khóa học Online - Hệ thống Marketing và bán hàng chuyên nghiệp
 • Xây dựng chiến lược & Mô hình Kinh doanh K8
 • Chiến lược Phát triển chuỗi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Xây dựng Hệ thống Sales & Marketing Hiện đại
 • Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp
 • Thiết lập nguồn ứng viên & tổ chức kênh tuyển dụng
Bình luận bài viết
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến