Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Avatar
Bài đăng, 06/02/2018
By Lê Thị Hòa

 

 

 

 • Ứng Dụng Công Nghệ Vào Tự Động Hóa Hoạt Động Marketing & Sales
 • Xây dựng & triển khai hệ thống quản trị hiệu quả công việc theo MBO & KPIs
 • Khoá học quản trị nhân sự
 • alok-mini-mba-2019
 • Xây dựng bộ máy tuyển dụng nhân sự hiện đại
 • Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên
 • Thiết kế, vận hàng & tối ưu Hệ thống Bán hàng chuyên nghiệp
 • Dave Ulrich
 • Sách Dave Ulrich
 • Xây dựng & vận hành hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ cho doanh nghiệp
 • Xây dựng bộ máy tuyển dụng nhân sự hiện đại
Bình luận bài viết
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Mini MBA - TS. Lê Thẩm Dương
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến