Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
TS. Alok Bharadwaj

TS. Alok Bharadwaj

Robin Robbins

Robin Robbins

ThS. Đặng Thúy Hà

ThS. Đặng Thúy Hà

TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ facebook Hỗ trợ zalo