Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Để thành công, IQ cao hay thấp không quan trọng, quan trọng bạn phải có tư duy cầu tiến!

Để thành công, IQ cao hay thấp không quan trọng, quan trọng bạn phải có tư duy cầu tiến!

Đây là cách nhanh nhất giúp bạn thất bại: Hãy đi theo đám đông

Đây là cách nhanh nhất giúp bạn thất bại: Hãy đi theo đám đông

Trong lòng bạn đang như thế nào, thì cuộc sống của bạn chính là như vậy

Trong lòng bạn đang như thế nào, thì cuộc sống của bạn chính là như vậy

Quy tắc 80/20 giúp bạn không bao giờ thiếu thời gian

Quy tắc 80/20 giúp bạn không bao giờ thiếu thời gian

8 nguyên tắc vàng để làm việc có kỷ luật

8 nguyên tắc vàng để làm việc có kỷ luật

6 nguyên tắc làm việc từ các lãnh đạo cấp cao

6 nguyên tắc làm việc từ các lãnh đạo cấp cao

1 2 3 4 5
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến