Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
JACK WELCH - NHÀ QUẢN LÝ TÀI BA CỦA GENERAL ELECTRIC

JACK WELCH - NHÀ QUẢN LÝ TÀI BA CỦA GENERAL ELECTRIC

Nhân vật/ 08.02.2018
1 2
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ facebook Hỗ trợ zalo