Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Jack Welch - Nhà quản lý tài ba của General Electric

Jack Welch - Nhà quản lý tài ba của General Electric

Nhân vật/ 08.02.2018
5 bài học từ việc quản lý & chính sách nhân sự yếu kém

5 bài học từ việc quản lý & chính sách nhân sự yếu kém

Nhân vật/ 07.02.2018
1 2
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến