Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
5 bài học từ việc quản lý & chính sách nhân sự yếu kém

5 bài học từ việc quản lý & chính sách nhân sự yếu kém

Nhân vật/ 07.02.2018
1 2 3 4
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến