Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
4 bài học về quản trị nhân sự từ Jack Ma, CEO của Alibaba

4 bài học về quản trị nhân sự từ Jack Ma, CEO của Alibaba

Nhân sự/ 09.03.2018
Tỉ phú Lý Gia Thành và chuyện nhìn thấu nhân phẩm của người khác: Quan sát một việc là đủ!

Tỉ phú Lý Gia Thành và chuyện nhìn thấu nhân phẩm của người khác: Quan sát một việc là đủ!

Nhân sự/ 07.03.2018
Cùng bậc thầy thế giới định nghĩa lại nhân tài

Cùng bậc thầy thế giới định nghĩa lại nhân tài

Nhân sự/ 09.02.2018
2 3 4 5 6
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến