Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Avatar
Bài đăng, 07/02/2018
By Nguyễn Văn Nam

  • Xây dựng và Vận hành hệ thống Marketing hiện đại
  • Livestream Lướt trên cơ hội hay chìm trong thách thức
  • Xây dựng hệ thống và Mô Hình Kinh Doanh Online K19
  • Chuyển hóa lãnh đạo - Kiến tạo tương lai
  • Xây dựng Hệ thống Sales & Marketing Thực chiến
  • Xây dựng hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ trong doanh nghiệp
  • 5 Cuốn sách nhân sự hàng đầu của trường Kinh doanh Harvard
  • Bộ 6 Kinh điển về Quản trị Hệ thống Sales & Marketing Online
Bình luận bài viết
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến