Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Avatar
Bài đăng, 07/02/2018
By Nguyễn Văn Nam

Bình luận bài viết
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ facebook Hỗ trợ zalo