Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Câu chuyện khởi nghiệp kinh doanh đáng suy ngẫm của người Nhật - Tony Dzung

Câu chuyện khởi nghiệp kinh doanh đáng suy ngẫm của người Nhật - Tony Dzung

Khởi nghiệp/ 08.05.2019
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến