Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
7 BƯỚC KHỞI NGHIỆP KINH DOANH VÀ 10 LOẠI KINH DOANH NÊN ỨNG DỤNG

7 BƯỚC KHỞI NGHIỆP KINH DOANH VÀ 10 LOẠI KINH DOANH NÊN ỨNG DỤNG

Khởi nghiệp/ 08.05.2019
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ facebook Hỗ trợ zalo