Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây Dựng Doanh Nghiệp Hướng Tới Khách Hàng
Đã kết thúc
Xây Dựng Chiến Lược & Lựa Chọn Mô Hình Kinh Doanh

Xây Dựng Chiến Lược & Lựa Chọn Mô Hình Kinh Doanh

02/03/2019 | Hà Nội
09/03/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
5 Bước Thiết Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hoàn Hảo
Đã kết thúc
6 Bộ Lọc Trong Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại

6 Bộ Lọc Trong Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại

TS. Alok Bharadwaj
06/12/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Bí Quyết Xây Dựng Nam Châm Thu Hút Nhân Tài
Đã kết thúc
Thiết Lập Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp
Đã kết thúc
Xây Dựng Năng Lực Lãnh Đạo Doanh Nghiệp
Đã kết thúc
Xây Dựng Hệ Thống Marketing & Bán Hàng Hiệu Quả
Đã kết thúc
Lanh đạo & quản trị sự thay đổi
Đã kết thúc
7 8 9 10 11
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ facebook Hỗ trợ zalo