Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Thiết Lập Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp
Đã kết thúc
Xây Dựng Năng Lực Lãnh Đạo Doanh Nghiệp
Đã kết thúc
Xây Dựng Hệ Thống Marketing & Bán Hàng Hiệu Quả
Đã kết thúc
Lanh đạo & quản trị sự thay đổi
Đã kết thúc
6 Bộ Lọc Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại
Đã kết thúc
Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Tài Cùng MBTI
Đã kết thúc
Xây Dựng Năng Lực Thực Thi Hiệu Quả
Đã kết thúc
Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp
Đã kết thúc
Lãnh Đạo & Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp
Đã kết thúc
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo MBO - KPIs
Đã kết thúc
Chuyển Đổi Doanh Nghiệp Trong Nền Kinh Tế Số
Đã kết thúc
Khóa học
Đã kết thúc
7 8 9 10 11
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến