Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận cho doanh nghiệp

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận cho doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
06/07/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng chiến lược và lựa chọn mô hình kinh doanh K6
Đã kết thúc
4 5 6 7 8
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến