Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K11

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K11

MR. Tony Dzung
22/02/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận cho doanh nghiệp

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận cho doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
23/05/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng văn hóa - Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa - Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp

TS. Alok Bharadwaj
14/02/2020 | Hà Nội
18/01/2020 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Khởi nghiệp Kinh doanh online

Khởi nghiệp Kinh doanh online

MR. Tony Dzung
12/12/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống & Mô hình Kinh doanh online K10

Xây dựng Hệ thống & Mô hình Kinh doanh online K10

MR. Tony Dzung
21/12/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng & vận hành hệ thống Tuyển dụng chuyên nghiệp - Module 2
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống & Mô hình Kinh doanh online K9

Xây dựng Hệ thống & Mô hình Kinh doanh online K9

MR. Tony Dzung
23/11/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Khởi nghiệp Kinh doanh

Khởi nghiệp Kinh doanh

MR. Tony Dzung
20/11/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng & phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Xây dựng & phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
09/11/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống Sales & Marketing Hiện đại

Xây dựng Hệ thống Sales & Marketing Hiện đại

14/11/2019 | Hà Nội
19/11/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng mô tả công việc & khung năng lực tuyển dụng

Xây dựng mô tả công việc & khung năng lực tuyển dụng

Ths. Phạm Thu Thủy
26/10/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Quản trị Trải nghiệm Khách hàng-Đòn bẩy của sự khác biệt trên thị trường
Đã kết thúc
Q&A: Xây dựng hệ thống Marketing hiện đại

Q&A: Xây dựng hệ thống Marketing hiện đại

TS. Alok Bharadwaj
13/09/2019 | Hà Nội
17/09/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
5 6 7 8 9
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến