Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Khởi nghiệp Kinh doanh online

Khởi nghiệp Kinh doanh online

MR. Tony Dzung
12/12/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống & Mô hình Kinh doanh online K10

Xây dựng Hệ thống & Mô hình Kinh doanh online K10

MR. Tony Dzung
21/12/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng & vận hành hệ thống Tuyển dụng chuyên nghiệp - Module 2
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống & Mô hình Kinh doanh online K9

Xây dựng Hệ thống & Mô hình Kinh doanh online K9

MR. Tony Dzung
23/11/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Khởi nghiệp Kinh doanh

Khởi nghiệp Kinh doanh

MR. Tony Dzung
20/11/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng & phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Xây dựng & phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
09/11/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống Sales & Marketing Hiện đại

Xây dựng Hệ thống Sales & Marketing Hiện đại

14/11/2019 | Hà Nội
19/11/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng mô tả công việc & khung năng lực tuyển dụng

Xây dựng mô tả công việc & khung năng lực tuyển dụng

Ths. Phạm Thu Thủy
26/10/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Quản trị Trải nghiệm Khách hàng-Đòn bẩy của sự khác biệt trên thị trường
Đã kết thúc
Q&A: Xây dựng hệ thống Marketing hiện đại

Q&A: Xây dựng hệ thống Marketing hiện đại

TS. Alok Bharadwaj
13/09/2019 | Hà Nội
17/09/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng & triển khai hệ thống quản trị hiệu quả công việc theo MBO & KPIs
Đã kết thúc
5 6 7 8 9
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến