Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Lanh đạo & quản trị sự thay đổi
Đã kết thúc
Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Hiện Đại

Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Hiện Đại

TS. Lê Thẩm Dương
19/05/2018 | Hà Nội
26/05/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
6 Bộ Lọc Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại
Đã kết thúc
Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Tài Cùng MBTI
Đã kết thúc
Thiết Kế, Vận Hành & Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh

Thiết Kế, Vận Hành & Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh

TS. Lê Thẩm Dương
21/04/2018 | Hà Nội
05/05/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây Dựng Năng Lực Thực Thi Hiệu Quả
Đã kết thúc
Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp
Đã kết thúc
Lãnh Đạo & Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp
Đã kết thúc
Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp - Mini MBA

Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp - Mini MBA

TS. Lê Thẩm Dương
31/03/2018 | Hà Nội
07/04/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo MBO - KPIs
Đã kết thúc
Chuyển Đổi Doanh Nghiệp Trong Nền Kinh Tế Số
Đã kết thúc
Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Công Ty

Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Công Ty

TS. Lê Thẩm Dương
31/03/2018 | Hà Nội
07/04/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Khóa học
Đã kết thúc
3 4 5 6 7
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến