Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Kỹ năng kèm cặp, huấn luyện nhân sự dành cho lãnh đạo / Quản lý thực thi
Đã kết thúc
Hệ Thống Đào Tạo Nhân Sự Nội Bộ Doanh Nghiệp
Đã kết thúc
Năm Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo
Đã kết thúc
Tuyển Dụng Nhân Sự Hiệu Quả Thời 4.0 K16
Đã kết thúc
Xây Dựng Năng Lực Lãnh Đạo và Phát Triển Đội Nhóm
Đã kết thúc
Mật Mã Lãnh Đạo - Kiến Tạo Thủ Lĩnh

Mật Mã Lãnh Đạo - Kiến Tạo Thủ Lĩnh

MR. Tony Dzung
13/09/2022 | Hòa Bình
Đã kết thúc
Xây Dựng Hệ Thống Marketing Chuyên Nghiệp K16

Xây Dựng Hệ Thống Marketing Chuyên Nghiệp K16

MR. Tony Dzung
07/09/2022 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây Dựng Hệ Thống Mô Hình Kinh Doanh K23

Xây Dựng Hệ Thống Mô Hình Kinh Doanh K23

MR. Tony Dzung
27/08/2022 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

MR. Tony Dzung
13/08/2022 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây Dựng Năng Lực Lãnh Đạo 2022

Xây Dựng Năng Lực Lãnh Đạo 2022

MR. Tony Dzung
30/07/2022 | Hà Nội
Đã kết thúc
Chuyển Hóa Doanh Nghiệp Cùng OKRs

Chuyển Hóa Doanh Nghiệp Cùng OKRs

MR. Tony Dzung
29/05/2022 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trên Mạng Xã Hội

Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trên Mạng Xã Hội

MR. Tony Dzung
12/06/2022 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây Dựng Hệ Thống Đào Tạo Nhân sự Nội Bộ K7
Đã kết thúc
Tuyển dụng Nhân sự hiệu quả thời 4.0 K14
Đã kết thúc
3 4 5 6 7
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến