Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây dựng & vận hành hệ thống Tuyển dụng chuyên nghiệp - Module 2
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống & Mô hình Kinh doanh online K9

Xây dựng Hệ thống & Mô hình Kinh doanh online K9

MR. Tony Dzung
23/11/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Khởi nghiệp Kinh doanh

Khởi nghiệp Kinh doanh

MR. Tony Dzung
20/11/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng & phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Xây dựng & phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
09/11/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống Sales & Marketing Hiện đại

Xây dựng Hệ thống Sales & Marketing Hiện đại

14/11/2019 | Hà Nội
19/11/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng mô tả công việc & khung năng lực tuyển dụng

Xây dựng mô tả công việc & khung năng lực tuyển dụng

Ths. Phạm Thu Thủy
26/10/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Quản trị Trải nghiệm Khách hàng-Đòn bẩy của sự khác biệt trên thị trường
Đã kết thúc
Q&A: Xây dựng hệ thống Marketing hiện đại

Q&A: Xây dựng hệ thống Marketing hiện đại

TS. Alok Bharadwaj
13/09/2019 | Hà Nội
17/09/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng & triển khai hệ thống quản trị hiệu quả công việc theo MBO & KPIs
Đã kết thúc
Thiết kế, tổ chức & vận hành chiến lược sales & marketing hiệu quả
Đã kết thúc
Thiết kế, tổ chức & vận hành chiến lược công ty bài bản

Thiết kế, tổ chức & vận hành chiến lược công ty bài bản

06/04/2019 | Hà Nội
10/04/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo MBO & KPIs
Đã kết thúc
Bí Quyết Xây Dựng Đội Ngũ Bán Hàng Hiệu Quả
Đã kết thúc
3 4 5 6 7
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến