Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Hệ Thống Đào Tạo Nhân Sự Nội Bộ Doanh Nghiệp
Đã kết thúc
Năm Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo
Đã kết thúc
Bí quyết xây dựng và phát triển đội ngũ

Bí quyết xây dựng và phát triển đội ngũ

MR. Tony Dzung
25/11/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K15

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K15

MR. Tony Dzung
26/09/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội

MR. Tony Dzung
23/09/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K11

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K11

MR. Tony Dzung
22/02/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận cho doanh nghiệp

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận cho doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
23/05/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng văn hóa - Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa - Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp

TS. Alok Bharadwaj
14/02/2020 | Hà Nội
18/01/2020 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Khởi nghiệp Kinh doanh online

Khởi nghiệp Kinh doanh online

MR. Tony Dzung
12/12/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống & Mô hình Kinh doanh online K10

Xây dựng Hệ thống & Mô hình Kinh doanh online K10

MR. Tony Dzung
21/12/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng & vận hành hệ thống Tuyển dụng chuyên nghiệp - Module 2
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống & Mô hình Kinh doanh online K9

Xây dựng Hệ thống & Mô hình Kinh doanh online K9

MR. Tony Dzung
23/11/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Khởi nghiệp Kinh doanh

Khởi nghiệp Kinh doanh

MR. Tony Dzung
20/11/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
2 3 4 5 6
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến