Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây Dựng Hệ Thống Marketing & Bán Hàng Hiệu Quả
Đã kết thúc
Xây Dựng, Vận Hành Hệ Thống Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Xây Dựng, Vận Hành Hệ Thống Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự Chuyên Nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
23/06/2018 | Hà Nội
30/06/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Lanh đạo & quản trị sự thay đổi
Đã kết thúc
Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Hiện Đại

Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Hiện Đại

TS. Lê Thẩm Dương
19/05/2018 | Hà Nội
26/05/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
6 Bộ Lọc Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại
Đã kết thúc
Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Tài Cùng MBTI
Đã kết thúc
Thiết Kế, Vận Hành & Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh

Thiết Kế, Vận Hành & Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh

TS. Lê Thẩm Dương
21/04/2018 | Hà Nội
05/05/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây Dựng Năng Lực Thực Thi Hiệu Quả
Đã kết thúc
Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp
Đã kết thúc
Lãnh Đạo & Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp
Đã kết thúc
Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp - Mini MBA

Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp - Mini MBA

TS. Lê Thẩm Dương
31/03/2018 | Hà Nội
07/04/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo MBO - KPIs
Đã kết thúc
Chuyển Đổi Doanh Nghiệp Trong Nền Kinh Tế Số
Đã kết thúc
2 3 4 5 6
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến