Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K14

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K14

MR. Tony Dzung
25/07/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0 K15

Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0 K15

MR. Tony Dzung
15/05/2022 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ trong doanh nghiệp
Đã kết thúc
Tuyển dụng & giữ chân nhân tài 4.0

Tuyển dụng & giữ chân nhân tài 4.0

MR. Tony Dzung
31/07/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Tuyển dụng Nhân sự Hiệu quả Thời 4.0 - K10

Tuyển dụng Nhân sự Hiệu quả Thời 4.0 - K10

MR. Tony Dzung
12/09/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Q&A Giải đáp vấn đề Quản lý bán hàng

Q&A Giải đáp vấn đề Quản lý bán hàng

TS. Alok Bharadwaj
16/08/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên

Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên

TS. Alok Bharadwaj
16/08/2019 | Hà Nội
20/08/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Thiết kế, vận hành & tối ưu Hệ thống Bán hàng chuyên nghiệp

Thiết kế, vận hành & tối ưu Hệ thống Bán hàng chuyên nghiệp

TS. Alok Bharadwaj
17/08/2019 | Hà Nội
21/08/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Thiết kế, tổ chức & vận hành Chiến lược nhân sự doanh nghiệp
Đã kết thúc
Xây dựng bộ máy tuyển dụng nhân sự hiện đại
Đã kết thúc
Xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh K7

Xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh K7

MR. Tony Dzung
07/09/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
2 3 4 5 6
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ facebook Hỗ trợ zalo