Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây dựng bộ máy tuyển dụng nhân sự hiện đại
Đã kết thúc
Xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh K7

Xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh K7

MR. Tony Dzung
07/09/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Khởi nghiệp kinh doanh

Khởi nghiệp kinh doanh

MR. Tony Dzung
12/09/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng hệ thống tuyển dụng & đào tạo nhân sự hiện đại

Xây dựng hệ thống tuyển dụng & đào tạo nhân sự hiện đại

TS. Alok Bharadwaj
14/09/2019 | Hà Nội
18/09/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Thiết kế vận hành & tối ưu hệ thống marketing hiện đại

Thiết kế vận hành & tối ưu hệ thống marketing hiện đại

TS. Alok Bharadwaj
14/12/2019 | Hà Nội
18/12/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Chiến lược Phát triển chuỗi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chiến lược Phát triển chuỗi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

TS. Alok Bharadwaj
16/11/2019 | Hà Nội
20/11/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng & triển khai hệ thống quản trị hiệu quả công việc theo MBO & KPIs
Đã kết thúc
Xây dựng hệ thống Marketing hiện đại

Xây dựng hệ thống Marketing hiện đại

15/10/2019 | Hà Nội
08/10/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng chiến lược & Mô hình Kinh doanh K8

Xây dựng chiến lược & Mô hình Kinh doanh K8

MR. Tony Dzung
19/10/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Thiết kế, vận hành & tối ưu Hệ thống Marketing hiện đại

Thiết kế, vận hành & tối ưu Hệ thống Marketing hiện đại

TS. Alok Bharadwaj
17/07/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

18/05/2019 | Phòng Helix tầng 6 Khách sạn Lakeside 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Đã kết thúc
Chuyển hóa lãnh đạo - Kiến tạo tương lai

Chuyển hóa lãnh đạo - Kiến tạo tương lai

MR. Trần Việt Quân
01/12/2021
Đã kết thúc
2 3 4 5 6
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến