Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây Dựng, Vận Hành Hệ Thống Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Xây Dựng, Vận Hành Hệ Thống Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự Chuyên Nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
23/06/2018 | Hà Nội
30/06/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Hiện Đại

Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Hiện Đại

TS. Lê Thẩm Dương
19/05/2018 | Hà Nội
26/05/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Thiết Kế, Vận Hành & Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh

Thiết Kế, Vận Hành & Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh

TS. Lê Thẩm Dương
21/04/2018 | Hà Nội
05/05/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Xây Dựng Năng Lực Thực Thi Hiệu Quả

Xây Dựng Năng Lực Thực Thi Hiệu Quả

TS. Alok Bharadwaj
12/05/2018 | Hà Nội
Lãnh Đạo & Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp

Lãnh Đạo & Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp

TS. Alok Bharadwaj
07/04/2018 | Hà Nội
Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp - Mini MBA

Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp - Mini MBA

TS. Lê Thẩm Dương
31/03/2018 | Hà Nội
07/04/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Chuyển Đổi Doanh Nghiệp Trong Nền Kinh Tế Số

Chuyển Đổi Doanh Nghiệp Trong Nền Kinh Tế Số

TS. Alok Bharadwaj
05/04/2018 | Hà Nội
Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Công Ty

Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Công Ty

TS. Lê Thẩm Dương
31/03/2018 | Hà Nội
07/04/2018 | TP. Hồ Chí Minh
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến