Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây Dựng Chiến Lược & Lựa Chọn Mô Hình Kinh Doanh

Xây Dựng Chiến Lược & Lựa Chọn Mô Hình Kinh Doanh

02/03/2019 | Hà Nội
09/03/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
5 Bước Thiết Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hoàn Hảo
Đã kết thúc
6 Bộ Lọc Trong Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại

6 Bộ Lọc Trong Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại

TS. Alok Bharadwaj
06/12/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Tài Chính Dành Cho Sếp

Tài Chính Dành Cho Sếp

TS. Lê Thẩm Dương
17/11/2018 | Hà Nội
24/11/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
20/10/2018 | Hà Nội
10/11/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây Dựng & Phát Triển Thương Hiệu Lãnh Đạo & Tổ Chức

Xây Dựng & Phát Triển Thương Hiệu Lãnh Đạo & Tổ Chức

TS. Lê Thẩm Dương
22/09/2018 | Hà Nội
29/09/2018 | Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Bí Quyết Xây Dựng Nam Châm Thu Hút Nhân Tài
Đã kết thúc
Hệ Thống Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Hệ Thống Bán Hàng Chuyên Nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
18/08/2018 | Hà Nội
25/08/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Thiết Lập Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp
Đã kết thúc
Bản Đồ Chiến Lược Nhân Sự

Bản Đồ Chiến Lược Nhân Sự

TS. Lê Thẩm Dương
24/08/2018 | TP Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Mật Mã Lãnh Đạo

Mật Mã Lãnh Đạo

TS. Lê Thẩm Dương
17/08/2018 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây Dựng Năng Lực Lãnh Đạo Doanh Nghiệp
Đã kết thúc
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến