Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây dựng & triển khai hệ thống quản trị hiệu quả công việc theo MBO & KPIs
Đã kết thúc
Thiết kế, tổ chức & vận hành chiến lược sales & marketing hiệu quả
Đã kết thúc
Thiết kế, tổ chức & vận hành chiến lược công ty bài bản

Thiết kế, tổ chức & vận hành chiến lược công ty bài bản

06/04/2019 | Hà Nội
10/04/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo MBO & KPIs
Đã kết thúc
Xây dựng, Vận Hành & Tối Ưu Hệ Thống Quản Trị Nhân Tài

Xây dựng, Vận Hành & Tối Ưu Hệ Thống Quản Trị Nhân Tài

TS. Lê Thẩm Dương
23/02/2019 | Hà Nội
02/03/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Bí Quyết Xây Dựng Đội Ngũ Bán Hàng Hiệu Quả
Đã kết thúc
Xây Dựng Doanh Nghiệp Hướng Tới Khách Hàng
Đã kết thúc
Chiến Lược Nguồn Vốn

Chiến Lược Nguồn Vốn

TS. Lê Thẩm Dương
22/12/2018 | Hà Nội
15/12/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây Dựng Chiến Lược & Lựa Chọn Mô Hình Kinh Doanh

Xây Dựng Chiến Lược & Lựa Chọn Mô Hình Kinh Doanh

02/03/2019 | Hà Nội
09/03/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
5 Bước Thiết Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hoàn Hảo
Đã kết thúc
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến