Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
6 Bộ Lọc Trong Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại

6 Bộ Lọc Trong Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại

TS. Alok Bharadwaj
06/12/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Công Ty

Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Công Ty

TS. Lê Thẩm Dương
16/02/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Tài Chính Dành Cho Sếp

Tài Chính Dành Cho Sếp

TS. Lê Thẩm Dương
17/11/2018 | Hà Nội
24/11/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
20/10/2018 | Hà Nội
10/11/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Xây Dựng & Phát Triển Thương Hiệu Lãnh Đạo & Tổ Chức

Xây Dựng & Phát Triển Thương Hiệu Lãnh Đạo & Tổ Chức

TS. Lê Thẩm Dương
22/09/2018 | Hà Nội
29/09/2018 | Hồ Chí Minh
Bí Quyết Xây Dựng Nam Châm Thu Hút Nhân Tài

Bí Quyết Xây Dựng Nam Châm Thu Hút Nhân Tài

TS. Alok Bharadwaj
06/09/2018 | Hà Nội
Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

TS. Alok Bharadwaj
08/09/2018 | Hà Nội
Hệ Thống Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Hệ Thống Bán Hàng Chuyên Nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
18/08/2018 | Hà Nội
25/08/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Thiết Lập Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp

Thiết Lập Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
22/12/2018 | Hà Nội
Bản Đồ Chiến Lược Nhân Sự

Bản Đồ Chiến Lược Nhân Sự

TS. Lê Thẩm Dương
24/08/2018 | TP Hồ Chí Minh
Mật Mã Lãnh Đạo

Mật Mã Lãnh Đạo

TS. Lê Thẩm Dương
17/08/2018 | Hà Nội
Xây Dựng Năng Lực Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Xây Dựng Năng Lực Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

TS. Alok Bharadwaj
11/08/2018 | Hà Nội
Xây Dựng Hệ Thống Marketing & Bán Hàng Hiệu Quả

Xây Dựng Hệ Thống Marketing & Bán Hàng Hiệu Quả

TS. Alok Bharadwaj
12/07/2018 | Hà Nội
Thiết Lập Nguồn Ứng Viên & Tổ Chức Kênh Tuyển Dụng

Thiết Lập Nguồn Ứng Viên & Tổ Chức Kênh Tuyển Dụng

Ths. Phạm Thu Thủy
30/06/2018 | Hà Nội
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến