Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây dựng bộ máy tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0
Đã kết thúc
Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO
Đã kết thúc
2023 - Tony Dzung - Tuyển dụng nhân sự hiệu quả 4.0 K19
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống & Mô hình Kinh doanh K27

Xây dựng Hệ thống & Mô hình Kinh doanh K27

MR. Tony Dzung
08/07/2023 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây Dựng Hệ Thống & Mô Hình Kinh Doanh K26

Xây Dựng Hệ Thống & Mô Hình Kinh Doanh K26

MR. Tony Dzung
20/05/2023 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây Dựng Hệ Thống Đào Tạo Nhân Sự Nội Bộ K7
Đã kết thúc
Xây dựng Chiến Lược và Mô hình kinh doanh Online K18
Đã kết thúc
Xây Dựng Hệ Thống Marketing Chuyên Nghiệp

Xây Dựng Hệ Thống Marketing Chuyên Nghiệp

MR. Tony Dzung
26/03/2021 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống Sales & Marketing Thực chiến
Đã kết thúc
Xây Dựng Chiến Lược Và Lập Kế Hoạch Kinh Doanh 2023
Đã kết thúc
Thu hút tuyển dụng đào tạo và giữ chân nhân tài
Đã kết thúc
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ facebook Hỗ trợ zalo