Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây dựng hệ thống tuyển dụng & đào tạo nhân sự hiện đại

Xây dựng hệ thống tuyển dụng & đào tạo nhân sự hiện đại

TS. Alok Bharadwaj
14/09/2019 | Hà Nội
18/09/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng & triển khai hệ thống quản trị hiệu quả công việc theo MBO & KPIs
Đã kết thúc
Xây dựng hệ thống Marketing hiện đại

Xây dựng hệ thống Marketing hiện đại

15/10/2019 | Hà Nội
08/10/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng chiến lược & Mô hình Kinh doanh K8

Xây dựng chiến lược & Mô hình Kinh doanh K8

MR. Tony Dzung
19/10/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Thiết kế, vận hành & tối ưu Hệ thống Marketing hiện đại

Thiết kế, vận hành & tối ưu Hệ thống Marketing hiện đại

TS. Alok Bharadwaj
17/07/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

18/05/2019 | Phòng Helix tầng 6 Khách sạn Lakeside 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Đã kết thúc
Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO
Đã kết thúc
Hệ Thống Đào Tạo Nhân Sự Nội Bộ Doanh Nghiệp
Đã kết thúc
Năm Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo
Đã kết thúc
Khởi nghiệp Kinh doanh

Khởi nghiệp Kinh doanh

MR. Tony Dzung
20/11/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng & phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Xây dựng & phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
09/11/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng mô tả công việc & khung năng lực tuyển dụng

Xây dựng mô tả công việc & khung năng lực tuyển dụng

Ths. Phạm Thu Thủy
26/10/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Quản trị Trải nghiệm Khách hàng-Đòn bẩy của sự khác biệt trên thị trường
Đã kết thúc
Q&A: Xây dựng hệ thống Marketing hiện đại

Q&A: Xây dựng hệ thống Marketing hiện đại

TS. Alok Bharadwaj
13/09/2019 | Hà Nội
17/09/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến