Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Chiến lược Phát triển chuỗi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chiến lược Phát triển chuỗi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

TS. Alok Bharadwaj
16/11/2019 | Hà Nội
20/11/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng & triển khai hệ thống quản trị hiệu quả công việc theo MBO & KPIs
Đã kết thúc
Xây dựng hệ thống Marketing hiện đại

Xây dựng hệ thống Marketing hiện đại

15/10/2019 | Hà Nội
08/10/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng chiến lược & Mô hình Kinh doanh K8

Xây dựng chiến lược & Mô hình Kinh doanh K8

MR. Tony Dzung
19/10/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Thiết kế, vận hành & tối ưu Hệ thống Marketing hiện đại

Thiết kế, vận hành & tối ưu Hệ thống Marketing hiện đại

TS. Alok Bharadwaj
17/07/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

18/05/2019 | Phòng Helix tầng 6 Khách sạn Lakeside 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Đã kết thúc
Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO
Đã kết thúc
Kỹ năng kèm cặp, huấn luyện nhân sự dành cho lãnh đạo / Quản lý thực thi
Đã kết thúc
Hệ Thống Đào Tạo Nhân Sự Nội Bộ Doanh Nghiệp
Đã kết thúc
Năm Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K11

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K11

MR. Tony Dzung
22/02/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận cho doanh nghiệp

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận cho doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
22/02/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng văn hóa - Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa - Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp

TS. Alok Bharadwaj
14/02/2020 | Hà Nội
18/01/2020 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến