Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K12

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K12

MR. Tony Dzung
16/05/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng và Vận hành hệ thống Marketing Chuyên Nghiệp
Đã kết thúc
Chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm

Chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm

ThS. Đặng Thúy Hà
17/10/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K13

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K13

MR. Tony Dzung
27/06/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng bộ máy tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0
Đã kết thúc
Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống Sales & Marketing Thực chiến

Xây dựng Hệ thống Sales & Marketing Thực chiến

MR. Tony Dzung
22/07/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Thu hút tuyển dụng đào tạo và giữ chân nhân tài
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K14

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K14

MR. Tony Dzung
25/07/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Tuyển dụng & giữ chân nhân tài 4.0

Tuyển dụng & giữ chân nhân tài 4.0

MR. Tony Dzung
31/07/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Tuyển dụng Nhân sự Hiệu quả Thời 4.0 - K10

Tuyển dụng Nhân sự Hiệu quả Thời 4.0 - K10

MR. Tony Dzung
12/09/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Q&A Giải đáp vấn đề Quản lý bán hàng

Q&A Giải đáp vấn đề Quản lý bán hàng

TS. Alok Bharadwaj
16/08/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến