Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Thiết lập Mô hình quản trị nhân sự dành cho Doanh nghiệp phát triển chuỗi
Đã kết thúc
Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên

Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên

Ths. Phạm Thu Thủy
13/07/2019 | Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng & triển khai hệ thống quản trị công việc theo MBO & KPIs
Đã kết thúc
Ứng dụng Công nghệ vào tự động hoá hoạt động Sales & Marketing
Đã kết thúc
Q&A Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO
Đã kết thúc
Thiết Lập Nguồn Ứng Viên & Tổ Chức Kênh Tuyển Dụng

Thiết Lập Nguồn Ứng Viên & Tổ Chức Kênh Tuyển Dụng

Ths. Phạm Thu Thủy
30/06/2018 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng & vận hành hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ trong doanh nghiệp
Đã kết thúc
Xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận cho doanh nghiệp

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận cho doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
06/07/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng chiến lược và lựa chọn mô hình kinh doanh K6
Đã kết thúc
8 9 10 11 12
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ facebook Hỗ trợ zalo