Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Tuyển dụng Nhân sự Hiệu quả Thời 4.0 - K11

Tuyển dụng Nhân sự Hiệu quả Thời 4.0 - K11

MR. Tony Dzung
10/10/2020 | Hà Nội
Sắp diễn ra
Khóa học Bậc thầy Thấu hiểu khách hàng
Sắp diễn ra
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
Sắp diễn ra
Chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm

Chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm

ThS. Đặng Thúy Hà
17/10/2020 | Hà Nội
Sắp diễn ra
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K15

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K15

MR. Tony Dzung
26/09/2020 | Hà Nội
Sắp diễn ra
Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0

Tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0

MR. Tony Dzung
11/07/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K12

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K12

MR. Tony Dzung
16/05/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K13

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K13

MR. Tony Dzung
27/06/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng bộ máy tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống Sales & Marketing Thực chiến

Xây dựng Hệ thống Sales & Marketing Thực chiến

MR. Tony Dzung
22/07/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K14

Xây dựng Hệ thống và Mô hình kinh doanh Online K14

MR. Tony Dzung
25/07/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
Tuyển dụng & giữ chân nhân tài 4.0

Tuyển dụng & giữ chân nhân tài 4.0

MR. Tony Dzung
31/07/2020 | Hà Nội
Đã kết thúc
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến