Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận cho doanh nghiệp

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận cho doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
22/02/2020 | Hà Nội
Sắp diễn ra
Xây dựng văn hóa - Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa - Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp

TS. Alok Bharadwaj
14/02/2020 | Hà Nội
18/01/2020 | TP. Hồ Chí Minh
Sắp diễn ra
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến