Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow

Giới thiệu khóa học

NỘI DUNG KHÓA HỌC

*XÂY DỰNG, VẬN HÀNH & TỐI ƯU MÔ HÌNH KINH DOANH
- Những nền tảng căn bản của mô hình kinh doanh Canvas (Phân khúc khách hàng mục tiêu, Đề xuất giá trị khách hàng)
- Các công cụ căn bản xây dựng mô hình kinh doanh Canvas (Kênh phân phối, cơ cấu chi phí, kênh bán hàng…)
- Quy trình, công cụ tối ưu mô hình kinh doanh Canvas hiện tại & thiết lập mô hình kinh doanh mới. 
- Phân tích & Thực hành các case study của doanh nghiệp

*XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ
- Các kiến thức & công cụ nền tảng để phân tích, đánh giá, xây dựng, kiểm soát & đo lường hiệu quả chiến lược. 
- Đồng bộ chiến lược kinh doanh với năng lực & nguồn lực của doanh nghiệp
- Phân tích & Thực hành các case study của doanh nghiệp

*HỎI ĐÁP, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

 

Đăng ký ngay

Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến