Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow

Giới thiệu khóa học

Mục tiêu khóa học

- Ban lãnh đạo doanh nghiệp - Trưởng phòng ban, bộ phận đội nhóm - Ban giám đốc - Các doanh nhân muốn cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng và xu hướng mới trong kinh doanh

Đăng ký ngay

Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến