Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Avatar
Bài đăng, 13/01/2018
By Root
  • Xây dựng bộ máy tuyển dụng nhân sự hiện đại
  • Xây dựng hệ thống và mô hình kinh doanh Online K13
  • Thiết lập cẩm nang quản trị doanh nghiệp (Quy định - Quy trình - Tiêu chuẩn - Biểu mẫu)
  • 5 Cuốn sách nhân sự hàng đầu của trường Kinh doanh Harvard
  • Bộ 4 Cuốn sách Marketing và Bán hàng Online Chuyên nghiệp
  • Chuỗi Quản trị Nhân sự Chuyên nghiệp 2020
Bình luận bài viết
Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Chiến lược kinh doanh
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến