Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow

BỘ TÀI LIỆU ONLINE VẼ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ CẬP NHẬT NHỮNG KIẾN THỨC BÀI BẢN HAY NHẤT

Đăng ký để nhận bộ tài liệu online miễn phí: TẠI ĐÂY

 • Dave Ulrich
 • Xây dựng chiến lược và lựa chọn mô hình kinh doanh
 • Mini MBA - TS Lê Thẩm Dương
 • Chuỗi CT Nhân Sự - Chị Thủy
 • Sách Dave Ulrich
 • Mini MBA 2019 - TS Lê Thẩm Dương
 • Khoá học quản trị nhân sự
 • alok-mini-mba-2019
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Ts-Alok chiến lược công ty
 • Mổ tả công việc và khung năng lực tuyển dụng
 • Xây dựng và vận hành chiến lược nhân sự hiện đại
 • Thiết kế tổ chức & vận hành chiến lược sales-marketing hiệu quả
 • Từ tốt đến vĩ đại
 • Xây dựng & triển khai hệ thống thang bảng lương chính sách phúc lợi doanh nghiệp
 • 	Chiến lược thu hút, tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân tài

Gửi yêu cầu tư vấn

Lãnh đạo & Quản trị Nhân tài - Dave Ulrich Mini MBA - TS. Lê Thẩm Dương
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR