Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Tổ chức và vận hành bộ máy nhân sự hiện đại - Dave Ulrich & Wayne Brockbank

Tổ chức và vận hành bộ máy nhân sự hiện đại - Dave Ulrich & Wayne Brockbank

Còn hàng
250000đ
+ -
Hotline mua sách: 0962.154.139
Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến