Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
6 Bộ Lọc Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại
Đã kết thúc
Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Tài Cùng MBTI
Đã kết thúc
Thiết Kế, Vận Hành & Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh

Thiết Kế, Vận Hành & Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh

TS. Lê Thẩm Dương
21/04/2018 | Hà Nội
05/05/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây Dựng Năng Lực Thực Thi Hiệu Quả

Xây Dựng Năng Lực Thực Thi Hiệu Quả

TS. Alok Bharadwaj
12/05/2018 | Hà Nội
Đã kết thúc
Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp
Đã kết thúc
Lãnh Đạo & Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp

Lãnh Đạo & Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp

TS. Alok Bharadwaj
07/04/2018 | Hà Nội
Đã kết thúc
Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp - Mini MBA

Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp - Mini MBA

TS. Lê Thẩm Dương
31/03/2018 | Hà Nội
07/04/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Thiết Kế, Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Doanh Nghiệp Bài Bản
Đã kết thúc
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo MBO - KPIs
Đã kết thúc
Chuyển Đổi Doanh Nghiệp Trong Nền Kinh Tế Số

Chuyển Đổi Doanh Nghiệp Trong Nền Kinh Tế Số

TS. Alok Bharadwaj
05/04/2018 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Công Ty

Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Công Ty

TS. Lê Thẩm Dương
31/03/2018 | Hà Nội
07/04/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Khóa học
Đã kết thúc
Hội thảo

Hội thảo "Khởi nghiệp sáng tạo"

TS. Lê Thẩm Dương
09/03/2018 | Hà Nội
12/03/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Khóa học

Khóa học "Thẻ điểm cân bằng doanh nghiệp BSC - Biến chiến lược thành hành động"

TS. Lê Thẩm Dương
10/03/2018 | Hà Nội
11/03/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến