Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Thiết Kế, Vận Hành & Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh

Thiết Kế, Vận Hành & Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh

TS. Lê Thẩm Dương
21/04/2018 | Hà Nội
05/05/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Xây Dựng Năng Lực Thực Thi Hiệu Quả

Xây Dựng Năng Lực Thực Thi Hiệu Quả

TS. Alok Bharadwaj
12/05/2018 | Hà Nội
Lãnh Đạo & Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp

Lãnh Đạo & Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp

TS. Alok Bharadwaj
07/04/2018 | Hà Nội
Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp - Mini MBA

Quản Trị Điều Hành Chuyên Nghiệp - Mini MBA

TS. Lê Thẩm Dương
31/03/2018 | Hà Nội
07/04/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Chuyển Đổi Doanh Nghiệp Trong Nền Kinh Tế Số

Chuyển Đổi Doanh Nghiệp Trong Nền Kinh Tế Số

TS. Alok Bharadwaj
05/04/2018 | Hà Nội
Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Công Ty

Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Công Ty

TS. Lê Thẩm Dương
31/03/2018 | Hà Nội
07/04/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Hội thảo

Hội thảo "Khởi nghiệp sáng tạo"

TS. Lê Thẩm Dương
09/03/2018 | Hà Nội
12/03/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Khóa học

Khóa học "Thẻ điểm cân bằng doanh nghiệp BSC - Biến chiến lược thành hành động"

TS. Lê Thẩm Dương
10/03/2018 | Hà Nội
11/03/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo

Khóa đào tạo "Quản trị điều hành chuyên nghiệp"

TS. Lê Thẩm Dương
24/03/2018 | Hà Nội
31/03/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Bí Quyết Xây Dựng Đội Nhóm Làm Việc Hiệu Quả

Bí Quyết Xây Dựng Đội Nhóm Làm Việc Hiệu Quả

TS. Alok Bharadwaj
14/07/2018 | Hà Nội
Lãnh Đạo & Quản Trị Nhân Tài

Lãnh Đạo & Quản Trị Nhân Tài

GS. Dave Ulirich
19/09/2018 | Hà Nội
20/09/2018 | TP. Hồ Chí Minh
1 2 3 4
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR