Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Bí Quyết Xây Dựng Nam Châm Thu Hút Nhân Tài

Bí Quyết Xây Dựng Nam Châm Thu Hút Nhân Tài

TS. Alok Bharadwaj
06/09/2018 | Hà Nội
Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

TS. Alok Bharadwaj
08/09/2018 | Hà Nội
Hệ Thống Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Hệ Thống Bán Hàng Chuyên Nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
18/08/2018 | Hà Nội
25/08/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Thiết Lập Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp

Thiết Lập Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
22/12/2018 | Hà Nội
Bản Đồ Chiến Lược Nhân Sự

Bản Đồ Chiến Lược Nhân Sự

TS. Lê Thẩm Dương
24/08/2018 | TP Hồ Chí Minh
Mật Mã Lãnh Đạo

Mật Mã Lãnh Đạo

TS. Lê Thẩm Dương
17/08/2018 | Hà Nội
Xây Dựng Năng Lực Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Xây Dựng Năng Lực Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

TS. Alok Bharadwaj
11/08/2018 | Hà Nội
Xây Dựng Hệ Thống Marketing & Bán Hàng Hiệu Quả

Xây Dựng Hệ Thống Marketing & Bán Hàng Hiệu Quả

TS. Alok Bharadwaj
12/07/2018 | Hà Nội
Thiết Lập Nguồn Ứng Viên & Tổ Chức Kênh Tuyển Dụng

Thiết Lập Nguồn Ứng Viên & Tổ Chức Kênh Tuyển Dụng

Ths. Phạm Thu Thủy
30/06/2018 | Hà Nội
Xây Dựng, Vận Hành Hệ Thống Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Xây Dựng, Vận Hành Hệ Thống Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự Chuyên Nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
23/06/2018 | Hà Nội
30/06/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Hiện Đại

Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Hiện Đại

TS. Lê Thẩm Dương
19/05/2018 | Hà Nội
26/05/2018 | TP. Hồ Chí Minh
1 2 3 4
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR