Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
20/10/2018 | Hà Nội
10/11/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Chiến lược Thu hút, tuyển dụng, đào tạo & giữ chân Nhân tài
Đã kết thúc
Xây Dựng & Phát Triển Thương Hiệu Lãnh Đạo & Tổ Chức

Xây Dựng & Phát Triển Thương Hiệu Lãnh Đạo & Tổ Chức

TS. Lê Thẩm Dương
22/09/2018 | Hà Nội
29/09/2018 | Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Bí Quyết Xây Dựng Nam Châm Thu Hút Nhân Tài

Bí Quyết Xây Dựng Nam Châm Thu Hút Nhân Tài

TS. Alok Bharadwaj
06/09/2018 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

TS. Alok Bharadwaj
08/09/2018 | Hà Nội
Đã kết thúc
Hệ Thống Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Hệ Thống Bán Hàng Chuyên Nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
18/08/2018 | Hà Nội
25/08/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Thiết Lập Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp

Thiết Lập Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
22/12/2018 | Hà Nội
Đã kết thúc
Bản Đồ Chiến Lược Nhân Sự

Bản Đồ Chiến Lược Nhân Sự

TS. Lê Thẩm Dương
24/08/2018 | TP Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Mật Mã Lãnh Đạo

Mật Mã Lãnh Đạo

TS. Lê Thẩm Dương
17/08/2018 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây Dựng Năng Lực Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Xây Dựng Năng Lực Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

TS. Alok Bharadwaj
11/08/2018 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây Dựng Hệ Thống Marketing & Bán Hàng Hiệu Quả

Xây Dựng Hệ Thống Marketing & Bán Hàng Hiệu Quả

TS. Alok Bharadwaj
12/07/2018 | Hà Nội
Đã kết thúc
Thiết Lập Nguồn Ứng Viên & Tổ Chức Kênh Tuyển Dụng

Thiết Lập Nguồn Ứng Viên & Tổ Chức Kênh Tuyển Dụng

Ths. Phạm Thu Thủy
30/06/2018 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây Dựng, Vận Hành Hệ Thống Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Xây Dựng, Vận Hành Hệ Thống Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nhân Sự Chuyên Nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
23/06/2018 | Hà Nội
30/06/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Lanh đạo & quản trị sự thay đổi
Đã kết thúc
Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Hiện Đại

Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Nhân Sự Hiện Đại

TS. Lê Thẩm Dương
19/05/2018 | Hà Nội
26/05/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến