Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Thiết kế, tổ chức & vận hành chiến lược sales & marketing hiệu quả

Thiết kế, tổ chức & vận hành chiến lược sales & marketing hiệu quả

TS. Alok Bharadwaj
05/04/2019 | Hà Nội
09/04/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Thiết kế, tổ chức & vận hành chiến lược công ty bài bản

Thiết kế, tổ chức & vận hành chiến lược công ty bài bản

TS. Alok Bharadwaj
06/04/2019 | Hà Nội
10/04/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo MBO & KPIs

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo MBO & KPIs

Ths. Phạm Thu Thủy
02/03/2019 | Hà Nội
09/03/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây dựng, Vận Hành & Tối Ưu Hệ Thống Quản Trị Nhân Tài

Xây dựng, Vận Hành & Tối Ưu Hệ Thống Quản Trị Nhân Tài

TS. Lê Thẩm Dương
23/02/2019 | Hà Nội
02/03/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Bí Quyết Xây Dựng Đội Ngũ Bán Hàng Hiệu Quả

Bí Quyết Xây Dựng Đội Ngũ Bán Hàng Hiệu Quả

TS. Alok Bharadwaj
09/01/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây Dựng Doanh Nghiệp Hướng Tới Khách Hàng

Xây Dựng Doanh Nghiệp Hướng Tới Khách Hàng

TS. Alok Bharadwaj
05/01/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Thiết Kế, Vận Hành & Tối Ưu Chiến Lược Nhân Sự Doanh Nghiệp

Thiết Kế, Vận Hành & Tối Ưu Chiến Lược Nhân Sự Doanh Nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
23/02/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Chiến Lược Nguồn Vốn

Chiến Lược Nguồn Vốn

TS. Lê Thẩm Dương
22/12/2018 | Hà Nội
15/12/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Xây Dựng & Tối Ưu Hệ Thống Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo MBO - KPIs
Đã kết thúc
Xây Dựng Chiến Lược & Lựa Chọn Mô Hình Kinh Doanh

Xây Dựng Chiến Lược & Lựa Chọn Mô Hình Kinh Doanh

Mr. Tony Dzung
02/03/2019 | Hà Nội
09/03/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
5 Bước Thiết Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hoàn Hảo

5 Bước Thiết Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hoàn Hảo

TS. Alok Bharadwaj
06/12/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
6 Bộ Lọc Trong Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại

6 Bộ Lọc Trong Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại

TS. Alok Bharadwaj
06/12/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
Tài Chính Dành Cho Sếp

Tài Chính Dành Cho Sếp

TS. Lê Thẩm Dương
17/11/2018 | Hà Nội
24/11/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Đã kết thúc
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến