Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Quản Trị Sự Thay Đổi & Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

Quản Trị Sự Thay Đổi & Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
12/01/2019 | Hà nội
19/01/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Bí Quyết Xây Dựng Đội Ngũ Bán Hàng Hiệu Quả

Bí Quyết Xây Dựng Đội Ngũ Bán Hàng Hiệu Quả

TS. Alok Bharadwaj
09/01/2019 | Hà Nội
Xây Dựng Doanh Nghiệp Hướng Tới Khách Hàng

Xây Dựng Doanh Nghiệp Hướng Tới Khách Hàng

TS. Alok Bharadwaj
05/01/2019 | Hà Nội
Thiết Kế, Vận Hành & Tối Ưu Chiến Lược Nhân Sự Doanh Nghiệp

Thiết Kế, Vận Hành & Tối Ưu Chiến Lược Nhân Sự Doanh Nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
23/02/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Chiến Lược Nguồn Vốn

Chiến Lược Nguồn Vốn

TS. Lê Thẩm Dương
22/12/2018 | Hà Nội
15/12/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Xây Dựng Chiến Lược & Lựa Chọn Mô Hình Kinh Doanh

Xây Dựng Chiến Lược & Lựa Chọn Mô Hình Kinh Doanh

Mr. Tony Dzung
02/03/2019 | Hà Nội
09/03/2019 | TP. Hồ Chí Minh
5 Bước Thiết Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hoàn Hảo

5 Bước Thiết Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hoàn Hảo

TS. Alok Bharadwaj
06/12/2018 | TP. Hồ Chí Minh
6 Bộ Lọc Trong Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại

6 Bộ Lọc Trong Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại

TS. Alok Bharadwaj
06/12/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Công Ty

Xây Dựng & Vận Hành Chiến Lược Công Ty

TS. Lê Thẩm Dương
16/02/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Tài Chính Dành Cho Sếp

Tài Chính Dành Cho Sếp

TS. Lê Thẩm Dương
17/11/2018 | Hà Nội
24/11/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
20/10/2018 | Hà Nội
10/11/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Xây Dựng & Phát Triển Thương Hiệu Lãnh Đạo & Tổ Chức

Xây Dựng & Phát Triển Thương Hiệu Lãnh Đạo & Tổ Chức

TS. Lê Thẩm Dương
22/09/2018 | Hà Nội
29/09/2018 | Hồ Chí Minh
1 2 3 4
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR