Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Xây dựng & vận hành hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp

Xây dựng & vận hành hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
30/03/2019 | Hà Nội
07/04/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Thiết kế, tổ chức & vận hành chiến lược sales & marketing hiệu quả

Thiết kế, tổ chức & vận hành chiến lược sales & marketing hiệu quả

TS. Alok Bharadwaj
05/04/2019 | Hà Nội
09/04/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Thiết kế, tổ chức & vận hành chiến lược công ty bài bản

Thiết kế, tổ chức & vận hành chiến lược công ty bài bản

TS. Alok Bharadwaj
06/04/2019 | Hà Nội
10/04/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

TS. Lê Thẩm Dương
23/03/2019 | Hà Nội
30/03/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Xây dựng chiến lược và lựa chọn mô hình kinh doanh

Xây dựng chiến lược và lựa chọn mô hình kinh doanh

Mr. Tony Dzung
04/05/2019 | Hà Nội
11/05/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Xây dựng và vận hành chiến lược nhân sự hiện đại

Xây dựng và vận hành chiến lược nhân sự hiện đại

TS. Lê Thẩm Dương
06/04/2019 | Hà Nội
04/05/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Chiến lược Thu hút, tuyển dụng, đào tạo & giữ chân Nhân tài

Chiến lược Thu hút, tuyển dụng, đào tạo & giữ chân Nhân tài

TS. Alok Bharadwaj
11/05/2019 | Hà Nội
15/05/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên

Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên

Ths. Phạm Thu Thủy
16/03/2019 | Hà Nội
Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO

Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO

TS. Alok Bharadwaj
11/10/2018 | Hà Nội
Hệ Thống Đào Tạo Nhân Sự Nội Bộ Doanh Nghiệp

Hệ Thống Đào Tạo Nhân Sự Nội Bộ Doanh Nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
04/08/2018 | Hà Nội
Xây Dựng, Tổ Chức Và Vận Hành Hệ Thống Marketing Hiện Đại

Xây Dựng, Tổ Chức Và Vận Hành Hệ Thống Marketing Hiện Đại

TS. Lê Thẩm Dương
21/07/2018 | Hà Nội
28/07/2018 | TP. Hồ Chí Minh
Năm Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Năm Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

TS. Alok Bharadwaj
09/08/2018 | Hà Nội
Thiết kế vận hành và tối ưu mô hình kinh doanh

Thiết kế vận hành và tối ưu mô hình kinh doanh

TS. Lê Thẩm Dương
09/03/2019 | Hà Nội
16/03/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo MBO & KPIs

Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo MBO & KPIs

Ths. Phạm Thu Thủy
02/03/2019 | Hà Nội
09/03/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Xây dựng, Vận Hành & Tối Ưu Hệ Thống Quản Trị Nhân Tài

Xây dựng, Vận Hành & Tối Ưu Hệ Thống Quản Trị Nhân Tài

TS. Lê Thẩm Dương
23/02/2019 | Hà Nội
02/03/2019 | TP. Hồ Chí Minh
1 2 3 4
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR