Trường doanh nhân HBR

Learning Today - Leading Tomorrow
Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên

Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên

Ths. Phạm Thu Thủy
01/06/2019 | Hà Nội
13/07/2019 | Hồ Chí Minh
Sắp diễn ra
Xây dựng chiến lược và lựa chọn mô hình kinh doanh
Sắp diễn ra
Chiến lược Phát triển chuỗi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Sắp diễn ra
Thiết lập nguồn ứng viên & tổ chức kênh tuyển dụng

Thiết lập nguồn ứng viên & tổ chức kênh tuyển dụng

Ths. Phạm Thu Thủy
08/06/2019 | Hồ Chí Minh
Sắp diễn ra
Triển khai Chiến lược kinh doanh hiệu quả

Triển khai Chiến lược kinh doanh hiệu quả

TS. Alok Bharadwaj
15/06/2019 | Hà Nội
Sắp diễn ra
Xây dựng bộ máy nhân sự cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Sắp diễn ra
Thiết kế, vận hành & tối ưu Hệ thống Marketing hiện đại

Thiết kế, vận hành & tối ưu Hệ thống Marketing hiện đại

13/07/2019 | Hà Nội
17/07/2019 | TP. Hồ Chí Minh
Sắp diễn ra
Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
18/05/2019 | Phòng Helix tầng 6 Khách sạn Lakeside 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Đã kết thúc
Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO

Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO

TS. Alok Bharadwaj
11/10/2018 | Hà Nội
Đã kết thúc
Hệ Thống Đào Tạo Nhân Sự Nội Bộ Doanh Nghiệp

Hệ Thống Đào Tạo Nhân Sự Nội Bộ Doanh Nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
04/08/2018 | Hà Nội
Đã kết thúc
Năm Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Năm Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

TS. Alok Bharadwaj
09/08/2018 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng hệ thống tuyển dụng nhân sự hiện đại

Xây dựng hệ thống tuyển dụng nhân sự hiện đại

TS. Alok Bharadwaj
10/05/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
Xây dựng & vận hành hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp

Xây dựng & vận hành hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp

Ths. Phạm Thu Thủy
04/05/2019 | Hà Nội
Đã kết thúc
1 2 3 4 5
Đăng ký nhận tư vấn khóa học của HBR
Hỗ trợ trực tuyến